Työ & elämä: Nyt on aika suunnitella oma HR-vuosikello ensi vuodelle

Juttu julkaistu alun perin Paltan sivuilla 11.10.2022 osana Paltan Työ&Elämä -juttusarjaa.

HR-toiminnoissa täytyy vuosittain toteuttaa lukuisia selvityksiä ja raportteja. Osa näistä on lain vaatimia, osa puolestaan vuosittaista käytännön työtä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten näin loppuvuodesta on hyvä hetki aikatauluttaa kyseiset toimenpiteet. Keskeiset tehtävät on syytä merkitä kalenteriin ja varata tehtävien toteuttamiseen riittävästi aikaa.

Tässä artikkelissa on kätevä muistilista asiakirjoista, joiden ajantasaisuus kannattaa tarkistaa joka vuosi. Toteuttamisajat saattavat vaihdella yrityksittäin, mutta järkevää on luoda käytäntö, jota vuosittain on selkeä seurata ja toteuttaa.

  1. Työsuojelun toimintaohjelma on pakollinen asiakirja, joka jokaiselta työpaikalta pitää löytyä. Se tulee säännöllisesti käydä läpi ja varmistaa sisällön ajantasaisuus. (Työturvallisuuslain 9 §)
  2. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja siihen sisältyvä mahdollinen päihdeohjelma sekä vuosittainen henkilöstön työterveyskysely voivat olla osa työsuojelun toimintaohjelmaa. (Työterveyshuoltolain 11 §)
  3. Työyhteisön kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistoimintalain soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä osana yhteistoimintalain mukaista vuoropuhelua. Suunnitelman pohjana voi käyttää vanhan yhteistoimintalain mukaista henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmaa. (Yhteistoimintalain 2 luvun 9 §)
  4. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma ovat pakollisia asiakirjoja vähintään 30 työntekijää työllistävässä yrityksessä. Ne voidaan toteuttaa osana työyhteisön kehittämissuunnitelmaa ja ne tulee päivittää vähintään joka toinen vuosi. (Tasa-arvolain 6 a § ja yhdenvertaisuuslain 2 luvun 7 §)
  5. Työsuhde-etuudet kannattaa käydä vuosittain läpi ja tehdä niiden jatkamisesta tai muuttamisesta päätös yhtiön hallinnossa. Vuosittain vahvistettujen työsuhde-etuuksien sisältö kerrotaan myös henkilöstölle. Näin varmistetaan, etteivät käytännöt vakiinnu työsuhteen ehdoiksi, vaan niitä pystytään tarvittaessa muuttamaan.
  6. Työehtosopimuksessa sovitut luottamusmiesten tiedonsaantioikeudet ja niiden määräajat on syytä myös tarkistaa ja merkitä kalenteriin.
  7. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ovat asioita, joihin huomiota on kiinnitettävä ympäri vuoden. Yritys saa käsitellä työntekijästä vain sellaisia tietoja, jotka työsuhteen kannalta ovat tarpeellisia. Suositeltava käytäntö on varata vuoden varrelle tarkistuspisteitä, jolloin vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen siivoaminen muuttuu totutuksi rutiiniksi.
  8. Ohje väkivalta- ja sen uhkatilanteita varten tarvitaan, jos työhön liittyy työturvallisuuslain 27 §:ssä tarkoitettu ilmeinen väkivallan uhka. (Työturvallisuuslain 27 §)
  9. Kannattaa luoda järjestelmä tai käytäntö, joka hyvissä ajoin muistuttaa työntekijän koeajan päättymispäivästä, esimerkiksi kaksi viikkoa aikaisemmin. (Työsopimuslain 1 luvun 4 §)

Koulutuksista tukea esihenkilö- ja HR-tehtävissä toimiville

Paltalexin koulutukset tarjoavat kattavia ja käytännönläheisiä tietopaketteja erilaisista työoikeuteen ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä aiheista. Tutustu esimerkiksi alla oleviin koulutuksiin ja tule perehtymään työoikeuteen asiantuntevien kouluttajiemme johdolla!

Uuden yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – mitä velvoitteita se tuo työnantajalle?
To 8.11. klo 9-11

Tässä Paltalexin koulutuksessa perehdymme tarkemmin nimenomaan jatkuvaan vuoropuheluvelvoitteeseen sekä sen käytännön toteutukseen. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on korvannut yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3-5 luvuissa säädetyt menettelyt.

Rekrytointi, työsuhteen ehdot ja työnantajan direktio-oikeus
Ti 15.11. klo 9-12

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti rekrytointiprosessiin liittyvä juridiikka, perehdytään myös yhdenvertaisuus- sekä yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin sekä käydään läpi työsuhteen ehtoja käytännönläheisesti.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet
Ti 29.11. klo 9-14

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä.

Tutustu muihin tuleviin koulutuksiimme koulutuskalenterissa.