Tavoitteena onnistunut rekrytointiprosessi – perehdy aiheeseen koulutuksissamme

Paltalexin maaliskuun koulutuksissa syvennytään rekrytoinnin juridiikkaan, työelämän tietosuojaan sekä vuosilomakäytäntöihin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen maaliskuussa järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi. Kevään 2023 koulutustarjonta löytyy kokonaisuudessaan koulutuskalenteristamme.

Rekrytointi ja työsuhteen ehdot

Aika: Tiistai 7.3. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Uusien työntekijöiden rekrytointiin liittyy paljon juridiikkaa, jonka hallitseminen on työnantajalle tärkeää tarpeettomien ongelmatilanteiden välttämiseksi. Tässä Paltalexin koulutuksessa päivität osaamisesi rekrytointiprossiin liittyvästä juridiikasta ja saat työkaluja yrityksesi rekrytointiprosessin onnistuneeseen läpivientiin. 

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti rekrytointiprosessiin liittyvä juridiikka, perehdytään myös yhdenvertaisuus- sekä yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin sekä käydään läpi työsuhteen ehtoja käytännönläheisesti.  

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 28. helmikuuta.


Työelämän tietosuojan perusteet

Aika: Keskiviikko 15.3. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Mitä työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöidensä henkilötietojen käsittelyssä? Työelämän tietosuoja-asiat ovat olleet viime vuosina pinnalla mm. koronapandemian ja erilaisten tietomurtotapausten yhteydessä. Toimivan tietosuojan tärkeyttä työnantajille ei voi liikaa korostaa, sillä tietosuojalainsäädännön vastainen henkilöstön henkilötietojen käsittely on ankarasti sanktioitu.

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi tietosuojakysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi rekrytointiin, työsuhteen muutostilanteisiin sekä työsuhteen päättämiseen.  

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 8. maaliskuuta.


Vuosiloman perusteet – kertyminen ja vuosilomapalkka

Aika: Keskiviikko 22.3. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Paltalexin vuosilomaa koskevien kahden koulutuksen sarjan ensimmäisessä osassa käsitellään vuosiloman kertymiseen sekä vuosilomapalkkaan liittyviä asioita työnantajan näkökulmasta. 

Koulutuksessa käydään läpi mm.

 • Miltä ajalta kertyy lomaa?
 • Miten työsuhteen kesto vaikuttaa loman ansaintaan? 
 • Mitkä poissaolot oikeuttavat loman ansaintaan?  
 • Palkkaustavan vaikutus lomapalkan laskentaan 
 • Vaikuttaako palkkaustavan muutos lomapalkkaan? 
 • Kertyykö lomapalkkaa poissaoloista huolimatta? 
 • Mitä tehdään lomapalkan suhteen työsuhteen päättyessä? 

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 15. maaliskuuta.


Vuosiloman perusteet – sijoittaminen, sopiminen ja sairastuminen

Aika: Torstai 30.3. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Paltalexin vuosilomaa koskevan kahden koulutuksen sarjan toisessa osassa käsitellään vuosiloman sijoittamista ja sopimista sekä sairastumista ennen vuosilomaa tai sen aikana. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vuosiloman antamiseen liittyviä seikkoja sekä miten toimitaan omavastuupäivien suhteen, kun työntekijä sairastuu ennen lomaa tai sen aikana. 

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 • Vuosiloman sijoittaminen lomakauden ulkopuolelle: mitä rajoja lainsäädäntö asettaa sopimiselle? 
 • Kun työsuhde on päättymässä, voiko työnantaja sijoittaa vuosiloman työsuhteen loppuun? Mitä tulee ottaa huomioon? 
 • Mitä haasteita saattaa seurata, jos vuosilomia annetaan pitää yksittäisinä päivinä? Entä miten lauantai tulisi ottaa huomioon vuosiloman antamisessa? 
 • Miten työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden tasapuolinen kohtelu vuosilomien antamisessa? 
 • Mitä merkitystä on, sairastuuko työntekijä ennen vuosilomaa vai sen aikana? 
 • Milloin ja millä edellytyksin työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa? 
 • Milloin siirretty vuosilomaa tulee antaa? 
 • Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman antamiseen? 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 23. maaliskuuta.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää - lakimies / Paltalex
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Assistentti