Paltalexin koulutukset jatkuvat jälleen syksyllä!

Avoimet koulutuksemme jäävät kesätauolle, mutta palaamme työlainsäädännön aiheiden pariin jälleen elokuussa!

Voit tutustua syksyn 2023 koulutuskalenteriimme kokonaisuudessaan täältä ja ilmoittautua mukaan haluamiisi koulutuksiin jo nyt! Koulutuskalenteri täydentyy vielä kesän aikana.

Alla koosteena alkusyksyn koulutukset.

Elokuu

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet
Torstai 24.8. klo 9-14 (viimeinen ilmoittautumispäivä 17.8.)

Hei esihenkilö! Kaipaatko kertausta esihenkilötyön juridiikasta? Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista työlainsäädännön näkökulmasta – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä.

Syyskuu

Yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa: Henkilöstönedustus, hallintoedustus ja vuoropuheluvelvollisuus
Keskiviikko 6.9. klo 9-11.30 (viimeinen ilmoittautumispäivä 30.8.)

Uusittu yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Paltalexin yhteistoimintalakia käsittelevässä koulutuksessa käydään läpi erityisesti jatkuvaa vuoropuhelua, henkilöstönedustusta ja hallintoedustusta.

Yhteistoimintalakiin sisältyy velvollisuus työnantajille käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä keskusteluvelvollisuutta työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida.

Käsittelemme koulutuksessa myös henkilöstönedustusta ja hallintoedustusta.


Työelämän tietosuojan perusteet
Tiistai 12.9. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 5.9.)

Mitä työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöidensä henkilötietojen käsittelyssä?

Tietosuoja-asiat ovat olleet viime aikoina pinnalla mm. koronapandemian ja erilaisten tietomurtotapausten yhteydessä. Tietosuojan merkitystä työnantajille ei voi liikaa korostaa, sillä tietosuojalainsäädännön vastainen henkilöstön henkilötietojen käsittely on ankarasti sanktioitu. Tule kuulemaan, mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon erilaisissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä prosesseissaan.

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisten työelämän tietosuojaan liittyvien asioiden lisäksi työsuhteen elinkaareen liittyviä tietosuojakysymyksiä liittyen esimerkiksi rekrytointiin, työsuhteen muutostilanteisiin sekä työsuhteen päättämiseen.


Työntekijän varoittaminen ja työsuhteen päättäminen
Torstai 28.9. klo 12-15 (viimeinen ilmoittautumispäivä 21.9.)

Työnantaja kohtaa välillä tilanteita, joissa työntekijä ei suoriudukaan tehtävistään toivotulla tavalla, mikä saattaa johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työntekijän työsuhteen päättämiseen. Nämä ovat haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle, minkä vuoksi työnantajan on varoitusta annettaessa sekä työsuhdetta päätettäessä syytä tietää, miten näissä tilantanteissa toimitaan oikein.

Tästä Paltalexin koulutuksesta saat kattavan tietopaketin asioista, jotka pitää huomioida, kun työntekijää tarvitsee varoittaa tai työsuhde halutaan päättää työntekijästä johtuvista syistä. Pureudumme erityisesti varoituksen antamisen prosessiin ja perusteisiin sekä tilanteisiin, joissa työsuhteen päättämistä harkitaan työntekijän heikon suoriutumisen vuoksi.

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkien ja oikeuskäytännön avulla työsuhteen eri päättämismuodot, kuten koeaikapurku, irtisanominen ja purkaminen. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita ja menettelytapoja sekä esitellään yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi.


Kiitos asiakkaillemme alkuvuodesta, nähdään taas syksyllä!

Mikäli koulutuksiin liittyen tulee mieleen kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.

Terhi Salonpää - lakimies / Paltalex
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Viestinnän suunnittelija