Kaipaatko koulutusta työoikeudesta? Tutustu Paltalexin loppuvuoden koulutustarjontaan

Paltalexin loppuvuoden 2023 koulutuksissa syvennytään työaikaan, työsuhteen ehtojen vakiintumiseen ja muuttamiseen sekä esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen loppuvuoden aikana järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi.

Työaika käytännönläheisesti

Aika: Tiistai 21.11. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 14. marraskuuta.


Työsuhteen ehtojen vakiintuminen ja muuttaminen

Aika: Tiistai 5.12. klo 12-15
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työsuhde on sopimussuhde työnantajan ja työntekijän välillä, jota määrittelevät tietyt ehdot. Joskus työsuhteen aikana sen ehtoja voi olla kuitenkin tarpeellista muuttaa tai päivittää. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko sopimuksella, irtisanomismenettelyä käyttäen tai työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella.

Työnantaja voi työnjohto-oikeutensa nojalla ja rajoissa muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti, mutta olennaisiin muutoksiin työnantaja ei voi kuitenkaan yksin ryhtyä. Työnjohto-oikeuden sisältö ja laajuus määrittävät työnantajan oikeutta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti.

Tässä koulutuksessa syvennytään työsuhteen ehtojen vakiintumiseen ja muuttamiseen sekä niihin liittyvään juridiikkaan. Erityisesti keskitytään työnantajan työnjohto-oikeuden piirissä oleviin muutosmahdollisuuksiin.

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 28. marrskuuta.


Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Torstai 14.12. klo 9-14
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Hei esihenkilö! Kaipaatko kertausta esihenkilötyön juridiikasta? Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista työlainsäädännön näkökulmasta – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä.

Koulutus suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös kertaamaan ja päivittämään omaa osaamistaan.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 7. joulukuuta.


Paltalexin koulutukset nauhoitetaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen. Kevään 2024 koulutustarjonta päivitetään marraskuun aikana koulutuskalenteriimme.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Viestinnän suunnittelija