15.03.2021

Yt-laki uudistuu 1.1.2022 – varaa yrityskohtainen koulutus syksylle

Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa ja uudistettu laki tulee näillä näkymin voimaan 1.1.2022. Yt-lakiin on tulossa uusi velvollisuus työnantajille ns. jatkuvaan vuoropuheluun eli keskusteluvelvollisuus työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Lisäksi henkilöstövaikutuksia aiheuttavat muutokset (nykyiset 6. ja 8. luvut) ollaan kokoamassa yhteen, muutosneuvotteluita koskevaan lukuun. Työntekijöiden hallintoedustus otettaisiin uudessa laissa osaksi yt-lakia, mutta sen sisältö säilyisi suurin piirtein ennallaan.  

Tarjoamme Paltan jäsenille mahdollisuutta varata syksylle yrityskohtaisia koulutuksia uuden yhteistoimintalain sisällöstä. Yrityskohtaisten koulutusten etu on se, että esimiehet, HR ja muut työnantajan edustajat voivat koulutuksen yhteydessä samalla keskustella siitä, miten omassa yrityksessä yhteistoiminta on mielekkäintä jatkossa järjestää.

Yrityskohtainen koulutus voidaan järjestää teidän omissa tiloissanne, Paltan neuvottelutiloissa Etelärannassa tai verkkokoulutuksena riippuen sen hetkisestä koronatilanteesta. Yrityskohtaisia koulutuksia voidaan räätälöidä sellaisiksi, että niihin voivat osallistua myös henkilöstöedustajat.

Esimerkkejä koulutusten sisällöistä ja hinnoista:

1) Yhteistoimintalaki uudistuu – mikä muuttuu? Koulutuksessa käydään läpi uuden yhteistoimintalain keskeisimmät muutokset. Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä. Hinta ryhmältä 1000 eur + alv. Kohderyhmä: kaikki yt-lakia entuudestaan tuntevat.

2) Vuoropuheluvelvoite käytännössä – miten se järjestetään? Koulutuksessa keskitytään uuden vuoropuheluvelvoitteen sisältöön ja tapoihin sen järjestämiselle. Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käydään läpi vuoropuheluvelvoitteeseen liittyvä lainsäädäntö ja toisessa osiossa keskitytään siihen, miten omassa yrityksessä vuoropuheluvelvoite käytännössä järjestetään. Koulutuksen kesto on 2 +2 tuntia ja maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä. Hinta ryhmältä 2000 eur + alv. Kohderyhmä: HR ja johto.

3) Uusi yt-laki ja esimiehen sudenkuopat. Koulutuksessa keskitytään uuden yhteistoimintalain niihin kohtiin, joiden osalta jokaisen esihenkilöasemassa olevan henkilön tulee osata reagoida ajoissa. Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä. Hinta ryhmältä 1000 eur + alv. Kohderyhmä: esihenkilöt.

4) Uusi yhteistoimintalaki kokonaisuudessaan. Koulutuksessa käydään uusi yhteistoimintalaki kokonaisuudessaan, mutta melko tiivistä tahtia. Koulutus soveltuu henkilöille, joille yhteistoimintalaki ei ole entuudestaan tuttu. Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä. Hinta ryhmältä 1500 eur + alv.

Voimme myös räätälöidä yrityksenne/ yhdistyksenne tarpeisiin toisenlaisen koulutuskokonaisuuden yhteistoimintavelvoitteiden järjestämisestä ja samansisältöisiä koulutuksia voidaan järjestää useita tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä, niin sovitaan teille sopiva koulutuskokonaisuus.