Uusi yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022 – Paltalex kouluttaa ja konsultoi

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022. Olennainen muutos laissa on työnantajan velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Laissa on säädetty vuosittain käytävien vuoropuheluiden määrä sekä vuoropuheluiden aiheet. Osana vuoropuheluvelvoitetta työnantajan tulee laatia erillinen työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka korvaa aikaisemman lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Lisäksi uudessa laissa on koottu aikaisemman yhteistoimintalain 6 ja 8 luvun mukaiset neuvotteluvelvoitteet yhteen lukuun. Myös työntekijöiden hallintoedustus on osa uutta yhteistoimintalakia.

Paltalex kouluttaa

Paltalex Oy tarjoaa yrityksenne tarpeisiin räätälöityä koulutusta uudesta yhteistoimintalaista. Yrityskohtaisten koulutusten etuna on, että esihenkilöt, HR ja muut työnantajan edustajat voivat koulutuksen yhteydessä samalla keskustella siitä, miten yhteistoiminta on yrityksessä mielekkäintä järjestää jatkossa. Koulutus voidaan suunnitella sopimaan myös henkilöstön edustajille.

Koulutus voidaan toteuttaa niin, että se sisältää kattavasti uudessa laissa säädetyt velvoitteet, tai voitte itse koulutusta tilatessanne määritellä, mihin asioihin koulutus painottuu.

Koronapandemian takia Paltalex järjestää koulutuksia toistaiseksi vain verkkokoulutuksina, mutta jatkossa koulutus voidaan järjestää toiveidenne mukaan joko yrityksenne omissa tiloissa, Palta ry:n neuvottelutiloissa Etelärannassa tai verkkokoulutuksena. Kouluttajina toimivat Palta ry:n aiheeseen perehtyneet juristit.

Koulutusten kesto on yrityksenne tarpeiden mukainen. Yleensä koulutuksemme kestävät 24 tuntia. Koulutusten hinnat sovitaan tapauskohtaisesti, yleensä ne ovat 8002000 euroa lisättynä arvonlisäverolla 24 %.

Ota yhteyttä, niin sovitaan teille sopiva koulutuskokonaisuus.

Paltalex konsultoi

Paltalex Oy tarjoaa myös Palta ry:n normaalia jäsenneuvontaa täydentävää konsultaatiota tukemaan uuden yhteistoimintalain mukaiseen toimintaan siirtymistä.

Onnistunut yhteistoimintamenettely luo perustan yrityksenne uudelle toimintamallille ja paremmalle tulevaisuudelle. Tuemme tarvittaessa yrityksenne johtoa yhteistoimintamenettelyn suunnittelusta aina päätösten viemiseksi käytännön tasolle asti. Pidämme huolta, että asiat ovat juridisesta näkökulmasta kunnossa, ja että työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuudet on kartoitettu. Hallittu muutoksen läpivienti parantaa yrityksesi mainetta vastuullisena toimijana ja sitouttaa henkilöstön muutoksiin.

Ota yhteyttä, niin sovitaan siitä, miten voimme auttaa.

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti