Virittäydy syksyyn varmistamalla itsellesi ajantasainen tieto työoikeuden tuoreimmista ja tulevista muutoksista  

Työoikeuden alueella on tapahtunut ja on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutuksia yritysten ja organisaatioiden arkeen sekä työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Työnantajan onkin tärkeää olla tietoinen tulevista muutoksista ja niiden sisällöstä. Varmista itsellesi hyvä aloitus syksyyn perehtymällä työoikeuden tuoreimpiin ja tuleviin muutoksiin Paltalexin koulutuksessa tiistaina 6. syyskuuta.  

Tarjolla tiivis infopaketti työoikeuden ajankohtaisista asioista 

Vuoden 2022 alussa tuli voimaan sekä uusi yhteistoimintalaki että muutoksia kilpailukieltosopimuksiin. Uusi yhteistoimintalaki toi työnantajalle muun muassa velvollisuuden käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Kilpailukieltosopimusten osalta merkittävä muutos liittyy työnantajan velvollisuuteen maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta. Korvausmäärä on riippuvainen sopimuksen kestosta.  

Muutoksia työnantajan velvollisuuksiin tuo myös uusi ilmoittajansuojelua koskeva laki. Vaikka ilmoittajansuojelua koskeva laki, eli niin sanottu whistleblowing-direktiivi ei ole vielä voimassa, työnantajan kannattaa tutustua siihen jo hyvissä ajoin. Esimerkiksi henkilöstömäärältään tietyn kokoisissa yrityksissä työnantajan tulee perustaa sisäinen ilmoituskanava organisaation toiminnassa havaittujen rikosten ja rikkeiden ilmoittamista varten.  

Perhevapaauudistus sekä niin sanottu työehtodirektiivi ja sen täytäntöönpanoon liittyvä lainsäädäntö tulivat voimaan 1. elokuuta ja vaikuttavat yritysten arkeen ja työnantajan velvollisuuksiin. Perhevapaauudistuksella pyritään huomioimaan tasa-arvoisesti erilaiset perhemuodot. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken. Työehtodirektiivi ja sen täytäntöönpano tuovat mukanaan uutta sääntelyä muun muassa vaihtelevaa työaikaa koskeviin työsopimuksiin sekä laajentaa työnantajan tiedonantovelvollisuuksia työsuhteen keskeisten ehtojen osalta. 

Paltalexin koulutuksessa tiistaina 6. syyskuuta käymme läpi kaikki yllä olevat aihepiirit ja annamme eväitä säännösten soveltamiseen käytännössä. Lisäksi luomme myös katsauksen tuoreeseen työoikeudelliseen oikeuskäytäntöön.  


Pidä itsesi ajan tasalla työoikeuden muutoksista ja ilmoittaudu mukaan Paltalexin Työoikeuden ajankohtaiset ja vireillä olevat lakimuutokset ja viimeisin oikeuskäytäntö – tiivis infopaketti työnantajille -koulutukseen viimeistään tiistaina 30.8.2022.


Kouluttajana toimii Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkina-asiantuntija Kaisa Lakovaara

Tutustu kaikkiin Paltalexin syksyn koulutuksiin koulutuskalenterissamme.

Kaisa Lakovaara - lakimies / Paltalex
Kaisa Lakovaara
Lakimies