Vielä ehdit ilmoittautua loppukevään koulutuksiimme!

Paltalexin kesäkuun koulutuksissa syvennytään esihenkilöjuridiikan, yhteistoimintalain sekä työsuojelun saloihin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen kesäkuussa järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi. Syksyn 2023 koulutustarjonta julkaistaan koulutuskalenterissamme pian!

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Torstai 1.6. klo 9-14
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Toimitko esihenkilönä? Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.  

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, työnantajan direktio-oikeuteen, tasapuoliseen kohteluun, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä. Koulutus suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös päivittämään omaa osaamistaan. 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 25. toukokuuta.


Yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

Aika: Keskiviikko 7.6. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Uusittu yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Paltalexin yhteistoimintalakia käsittelevässä koulutuksessa käydään läpi lain olennaisin sisältö työnantajan näkökulmasta. 

Yhteistoimintalakiin sisältyy velvollisuus työnantajille käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä keskusteluvelvollisuutta työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida. Käsittelemme koulutuksessa myös muun muassa muutosneuvottelujen sisältöä sekä sitä, minkälaisia velvoitteita neuvotteluista tulee työnantajalle. 

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 31. toukokuuta.


Työsuojelun ja työturvallisuuden ABC

Aika: Keskiviikko 14.6. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, jonka toteuttamiseen on tärkeää perehtyä kunnolla. Työsuojelutoiminta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja jatkuvasti kehittyvää, ja sen tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, joka mahdollistaa henkilöstön hyvinvoinnin sekä laadukkaan toiminnan.

Vaikka työsuojelutoimintaan osallistuu koko työyhteisö, esihenkilöillä on erityistehtäviä aiheeseen liittyen. Tässä Paltalexin koulutuksessa pääset perehtymään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin ja vastuisiin erityisesti työnantajan ja esihenkilöiden näkökulmasta.  

Käymme koulutuksessa käytännönläheisesti läpi asioita, jotka jokaisen työnantajan tulee huomioida työturvallisuuden tarkoituksenmukaiseen ja tavoitteelliseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyen. 

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 7. kesäkuuta.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen. Voit lukea lisää koulutuspalveluistamme täältä.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Assistentti