Työtuomioistuin velvoitti PAU ry:n hyvityssakkoihin Posti Palvelut Oy:lle

Työtuomioistuin on määrännyt Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan hyvityssakkoja Posti Palvelut Oy:lle työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvoitteen rikkomisesta. Hyvityssakkoja kertyy PAU:n maksettavaksi yhteensä 22 000 euroa.

Työtuomioistuin antoi aiemmin ratkaisun, jonka mukaan PAU ry on rikkonut työrauhavelvollisuutta Posti Palvelut Oy:ssä. Työtuomioistuimen mukaan PAU ry on erillisellä työehtosopimuksella sitoutunut ehdottomaan työrauhaan Posti Palvelut Oy:ssä ainakin tammikuuhun 2020 saakka. Työtuomioistuimen päätöksen mukaan PAU ry on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä.

Työtuomioistuin katsoo, että yhtä lailla kuin aiempi, 22.10.2019 annettu uhkaus, myös 10.11.2019 annettu uhkaus on ollut vastoin PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä solmitun työehtosopimuksen työrauhalauseketta, jonka mukaisesti PAU ry on sitoutunut välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä”, työtuomioistuin perustelee tuomiolauselmaansa hyvityssakoista.

Posti Palvelut Oy on Postin kokonaan omistama tytäryhtiö, jossa työskentelee mm. varhaisjakelijoita ja pakettilajittelijoita. Posti Palvelut Oy:n työntekijöihin sovelletaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelun työehtosopimusta. Jatkossa Posti Palvelut Oy on myös Paltan jäsen paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta, jolloin he ovat PAU.n työehtosopimuksen piirissä.

”Työtuomioistuin voi määrätä hyvityssakon myös työehtosopimuksella laajennetun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta” , toteaa Paltalexin toimitusjohtaja Ari Janeskari.