Työnantajan 7 tärkeää HR-suunnitelmaa

Vuoden alussa otetaan katsaus yrityksessä osin lain säätelemiin HR-suunnitelmiin. Muistathan tarkistaa ainakin näiden asiakirjojen ajantasaisuus vuosittain: 

 1. Työsuojelun toimintaohjelma 
  Pakollinen asiakirja, jonka ajantasaisuus varmistettava säännöllisesti. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä sen mahdollinen päihdeohjelma ja vuosittainen henkilöstön työterveyskysely voivat sisältyä toimintaohjelmaan.
 2. Henkilöstösuunnitelma 
  Laadittava vähintään 20 työntekijän yrityksessä.
 3. Tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma ja koulutussuunnitelma
  Laadittava vähintään 30 työntekijää työllistävässä yrityksessä. Päivitettävä joka toinen vuosi.
 4. Työsuhde-etuudet 
  Suositellaan vuosittaista tarkistusta. Päätökset muutoksista tehdään yhtiön hallinnossa.
 5. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeudet
  Työehtosopimuksessa sovittujen tiedonsaantioikeuksien ja niiden määräaikojen tarkistaminen.
 6. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely
  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistettava säännöllisesti. Suositellaan tarkistusajankohtien käyttöönottoa.
 7. Väkivalta- ja uhkatilanteiden ohjeistus
  Työssä, johon liittyy työturvallisuuslain 27 §:ssä tarkoitettu ilmeinen väkivallan uhka.