Työ & elämä: Hallintoedustus osaksi uutta yhteistoimintalakia

Juttu julkaistu alun perin Paltan sivuilla 21.10.2021 osana Paltan Työ&Elämä -juttusarjaa.

Vuoden 2022 alusta voimaan tullut uusi yhteistoimintalaki sisältää vanhan lain mukaisten velvoitteiden lisäksi myös hallintoedustusta koskevat säännökset, jotka ovat tähän asti olleet omassa laissaan.

Aiemmassa laissa säädettiin henkilöstön edustusta koskevien säännösten soveltuvan yrityksiin, joiden työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa on säännöllisesti vähintään 150. Tähän ei tule uuden lain myötä muutoksia. Hallintoedustukseen liittyvät säännökset koskevat edelleen yli 150 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Soveltamisraja poikkeaa uuden yhteistoimintalain muista osista, jotka koskevat säännöllisesti vähintään 20 työntekijää Suomessa työllistäviä yrityksiä.

Hallintoedustus uudessa yhteistoimintalaissa

Hallintoedustus on eduskunnassa olevan esityksen mukaan 1.1.2022 alkaen tarkoitettu toteutettavaksi ensisijaisesti sopimalla siitä työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti, ja se voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Sopimusvapaus ei kuitenkaan ole täydellinen, vaan hallintoedustus on toteutettava noudattaen lain määräämiä ehtoja. Näistä mainittakoon erityisesti hallintoedustuksen ns. laadullinen vaatimus: hallintoedustus tulee toteuttaa toimielimessä, joka käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä. Henkilöstön edustajan valinta muuhun kuin tämän kriteerin täyttävään toimielimeen ei siis täyttäisi lain edellytyksiä. Laadullisen kriteerin lisäys on muutos nykyisin voimassa olevaan hallintoedustuslakiin verrattuna.

Jos sopimusta ei ole, vähintään kahdella henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavalla henkilöstöryhmällä on oikeus vaatia lain mukaisen hallintoedustuksen toteuttamista. Tällöin henkilöstöllä on oikeus nimetä edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat yhtiön hallintoon. Tässä tilanteessa nimitys tulee tehdä työnantajan valinnan mukaan yhtiön hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään taikka näitä vastaaviin, työnantajan liiketoimintayksiköt yhdessä kattaviin toimielimiin. Lisäksi kyseisen toimielimen tulee, kuten sopimusperusteisessa hallintoedustuksessakin, tosiasiassa käsitellä yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.

Onkin suositeltavaa, että hallintoedustuksesta sovitaan työnantajan ja työntekijöiden välillä.


Herättääkö uusi yhteistoimintalaki kysymyksiä? Paltalex auttaa ja kouluttaa!

Paltalex järjestää koulutuksen uudesta yhteistoimintalaista tiistaina 13.9.2022 klo 9-12. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen saadaksesi vastaukset yhteistoimintalakia koskeviin kysymyksiisi!

Koulutamme yhteistoimintalaista myös myöhemmin syksyllä:

  • Uuden yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut – torstai 3.11. klo 9-12. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.
  • Uuden yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – tiistai 8.11. klo 9-11. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Tutustu muihin koulutuksiimme koulutuskalenterissa.