Toukokuun koulutusaiheina mm. työlainsäädännön muutokset sekä etätyön suunnittelu lain näkökulmasta

Toukokuun koulutuksissa käsittelemme työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia niin perinteisistä teemoista käsin kuin ajankohtaisten työlainsäädäntöä koskevien muutosten ja etätyön näkökulmasta. Asiantuntijamme antavat perusteellisen ohjauksen lain soveltamiseen sekä vastauksia ja vinkkejä juuri omaa työtä koskeviin kysymyksiin. Tervetuloa koulutukseen!

Paltalexin toukokuun koulutuksissa perehdytään työoikeuden ajankohtaisiin lakimuutoksiin ja tarkastellaan mm. työaikalain ja etätyön käytännön soveltamista.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen toukokuun koulutuksista. Ne järjestetään pääosin hybriditilaisuuksina. Kevään koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista.

Työoikeuden ajankohtaiset ja vireillä olevat lakimuutokset ja oikeuskäytäntö

Aika: Tiistai 3.5. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10, 6. kerros / GoToWebinar

Työlainsäädännön alueella on viime aikoina tullut tai on tulossa voimaan lukuisia merkittäviä muutoksia. Suunnitellut lakimuutokset vaikuttavat työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tästä syystä tietoisuus uudistusten sisällöstä ja niihin varautuminen on tärkeää. Tässä koulutuksessa käymme läpi viimeisimmät muutokset ja tulevia uudistuksia pähkinänkuoressa sekä annamme eväitä säännösten soveltamiseen. 

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: 

 • Mitkä ovat uuden yhteistoimintalain tärkeimmät muutokset? 
 • Mitä työnantajan on hyvä tietää kilpailukieltosopimuksista ja niihin liittyvistä muutoksista ja työnantajan korvausvelvollisuudesta? 
 • Mitkä ovat whistleblower-direktiivin tavoitteet? 
 • Mikä on perhevapaauudistuksen tavoite ja sen merkittävimmät muutokset?   
 • Tuoretta oikeuskäytäntöä

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.4. täältä.

Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Tiistai 10.5. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10, 6. kerros / GoToWebinar

Koulutuksessa käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.  

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Miten viikkolepo tulee sijoittaa ja miten työnantaja voi hyödyntää keskimääräistä viikkolepoa? Entä onko etätyö työaikalain soveltamisen piirissä?  

Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa. Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.  

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita: 

 • Työaikalain soveltamisala 
 • Työaikalain, matka-ajan ja varallaolon käsitteet 
 • Työaikamuodot: yleistyöaika, jaksotyö, vuorotyö, liukuva työaika, joustotyöaika 
 • Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen 
 • Lepoajat ja niistä poikkeaminen 
 • Työajan enimmäismäärä 
 • Työaikakirjanpito

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.5. täältä.

Nykyajan etätyön ABC

Aika: Tiistai 17.5. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10, 6. kerros / GoToWebinar

Etätyön joustava käyttö eri muodoissaan on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Nopeasti muuttuvat tilanteet, esimerkiksi nopeat muutokset työjärjestelyissä sekä terveysturvallisuuden jatkuva arvioiminen ja varmistaminen, vaativat työnantajilta nopeaa reagointia ja tilanteisiin sopivia joustavia järjestelyjä. Paltalexin koulutuksessa annetaan aiheesta kattava tietopaketti erityisesti työnantajan näkökulmasta. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:   

 • Mitä etätyö on ja miten se määritellään?  
 • Miten etätyöhön liittyviä asioita säännellään laissa?  
 • Mitä etätyöstä kannattaa sopia?  
 • Miten työnjohto-oikeutta toteutetaan etätyössä?  
 • Miten tasapuolisuuskysymykset huomioidaan?  
 • Mitä näkökulmia tulee huomioida työturvallisuuden kannalta?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.5. täältä.

Työsuhteen päättämissopimukset

Aika: Tiistai 24.5. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10, 6. kerros / GoToWebinar

Työsuhteen aikana eteen voi tulla tilanteita, jolloin työntekijän kanssa halutaan sopia työsuhteen päättämisestä. Joskus on tilanteita, jolloin työsuhteen päättymisestä on parempi sopia kuin irtisanoa se yksipuolisesti. Myös työsuhteen jo päätyttyä voi olla tarpeen ratkaista työsuhteen päättymiseen liittyvä erimielisyys sovintosopimuksella.

 • Milloin ja miksi työsuhteen päättämissopimus tai sovintosopimus kannattaa tehdä?  
 • Mitä asioita sovittaessa on hyvä ottaa huomioon? 

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi yllä mainittujen asioiden lisäksi mm. sopimuksen rakennetta ja erilaisia sopimusehtoja, sopimuksen vaikutusta sosiaalietuuksiin sekä sopimuksen neuvottelutilanteita.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.5. täältä.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Keskiviikko 25.5. klo 9-14
Paikka: GoToWebinar

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi käytännön työsuhdetietoutta, jota jokaisen esihenkilön täytyy työssään tuntea. Kyseessä on tiivis perustietopaketti, joka on suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös päivittämään omaa osaamistaan.  

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein mm. rekrytointiin, koeaikaan, työsopimuksen tekemiseen sekä muihin esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteen aikana liittyviä kysymyksiä. 

Koulutuksessa saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:    

 • Saako työhaastattelussa kysyä asepalveluksen suorittamisesta?  
 • Mitä työnhakijan terveydentilaan liittyviä kysymyksiä saa/pitää/voi esittää työhaastattelussa? Missä vaiheessa työhöntulotarkastus kannattaa teettää?    
 • Miten työntekemispaikka kannattaa kirjata työsopimukseen, jos työtehtävään kuuluu esim. asiakkaiden luona käyntiä?   
 • Saako työntekijä purkaa koeajalla työsopimuksen saatuaan parempipalkkaisen työn muualta?   
 • Kuka määrittelee miten, milloin ja missä työtä tehdään? Mitä kaikkea työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa?    
 • Minkä tyyppiset muutokset työpaikalla pitää käsitellä yt-menettelyssä?   
 • Onko matkustaminen työaikaa?    
 • Kuinka kauan varoitus on voimassa?  
 • Miten työaika merkitään työsopimukseen, jos työaika vaihtelee? 
 • Voiko työnantaja olla hyväksymättä työntekijän toimittamaa lääkärintodistusta ja miten tällöin tulee toimia?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.5. täältä.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti