Toimitko esihenkilönä? Ota esihenkilötyön perusasiat haltuun koulutuksissamme

Paltalexin helmikuun koulutuksissa syvennytään työaikalakiin, esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä työntekijän varoittamiseen ja työsuhteen päättämiseen.

Henkilöstövuokraus - Paltalex

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen helmikuussa järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi. Kevään 2023 koulutustarjonta löytyy kokonaisuudessaan koulutuskalenteristamme.

Työntekijän varoittaminen ja työsuhteen päättäminen

Aika: Tiistai 14.2. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työnantaja kohtaa välillä tilanteita, joissa työntekijä ei suoriudukaan tehtävistään toivotulla tavalla, mikä saattaa johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työntekijän työsuhteen päättämiseen. Nämä ovat haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle, minkä vuoksi työnantajan on varoitusta annettaessa sekä työsuhdetta päätettäessä syytä tietää, miten näissä tilantanteissa toimitaan oikein.

Tästä Paltalexin koulutuksesta saat kattavan tietopaketin asioista, jotka pitää huomioida, kun työntekijää tarvitsee varoittaa tai työsuhde halutaan päättää työntekijästä johtuvista syistä. Pureudumme erityisesti varoituksen antamisen prosessiin ja perusteisiin sekä tilanteisiin, joissa työsuhteen päättämistä harkitaan työntekijän heikon suoriutumisen vuoksi.  

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkien ja oikeuskäytännön avulla työsuhteen eri päättämismuodot, kuten koeaikapurku, irtisanominen ja purkaminen. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita ja menettelytapoja sekä esitellään yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi. 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 7. helmikuuta.


Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Tiistai 21.2. klo 9-14
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.  

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä. Koulutus suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta kuka tahansa on tervetullut mukaan päivittämään omaa osaamistaan. 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 14. helmikuuta.


Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Torstai 23.2. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä?  Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen. 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 16. helmikuuta.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti