Tapauksia tuomioistuimesta: KKO:2024:24 Työnantaja voitti Paltalexin avustamana työntarjoamisvelvollisuutta koskevan asian

Tapauksia tuomioistuimesta -artikkelisarjassa esitellään Paltalexin hoitamia oikeudenkäyntiasioita ja niiden ratkaisuja. 


Korkein oikeus antoi 2.4.2024 ratkaisun KKO:2024:24. Paltalex edusti työnantajaa asiassa, joka koski työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta työsopimuksen taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen yhteydessä. Alemmat oikeusasteet olivat hylänneet työntekijän kanteen. Korkein oikeus ei asiasta äänestettyään muuttanut hovioikeuden tuomiota ja ratkaisi asian työnantajan eduksi. 

Asiassa merkityksellisiä kysymyksiä olivat: 

  • Tuleeko työnantajan tarjota irtisanomisuhan ja työn tarjoamisvelvollisuuden alaiselle työntekijälleen ajallisesti ensimmäistä mahdollista työpaikkaa? 
  • Millä perustein työnantaja saa valita, kumpaa tehtävää se kahdesta eri vaihtoehdosta irtisanomisen vaihtoehtona tarjoaa? 

Asiassa oli riidatonta, että työntekijä olisi lisäkoulutuksen saatuaan ollut sijoitettavissa kumpaankin arvioinnin kohteena olleeseen tehtävään. Asiassa arvioitiin erityisesti työnantajan esittämiä perusteita tehtävien sisällöstä ja vaativuudesta ja työntekijän esittämiä perusteita työpaikan sijainnista. 

Mitä korkein oikeus päätti? 

Korkein oikeus ratkaisi asian työnantajan eduksi. Korkeimman oikeuden mukaan yhtiöllä oli oikeus valita, tarjoaako se työntekijälle irtisanomisen vaihtoehtona ensimmäisenä vapautuvaa tehtävää vai myöhemmin jotain muuta työntekijälle soveltuvaa tehtävää. Yhtiön ei siis tarvinnut tarjota työntekijälle ajallisesti ensimmäisenä vapautuvaa työtä vaan myöhemmin, kuitenkin ennen työsuhteen päättymistä, vapautuvan paikan tarjoaminen oli hyväksyttävää. 

Työtä tarjotessaan työnantajan tulee korkeimman oikeuden mukaan arvioida työntekijän soveltuvuutta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten työnantaja oli tehnyt. Työntekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia, että hän saisi itselleen mieluisimman työn, vaikka hän siihen omasta mielestään pystyisikin. Jos tarjolla on useita tehtäviä, jotka kaikki ovat työntekijän ammattitaidolle sopivia, työnantajalla on oikeus asiallisin perustein valita, mitä työtä se tarjoaa irtisanomisen vaihtoehtona. 

Korkein oikeus muistutti kuitenkin lojaliteettivelvoitteen tärkeydestä. Työnantajan on työtä tarjotessaan velvollisuus ottaa huomioon myös työntekijän edut. Työnantaja ei siten voi tehdä epäasiallista työtarjousta tai ilman hyväksyttävää perustetta jättää tarjoamatta työtä, johon työntekijä soveltuisi ja joka olisi hänelle parempi kuin tarjottu muu työ. 


Haluatko kuulla lisää työoikeuden ajankohtaisista asioista?

Ratkaisua KKO:2024:24 sekä muuta viimeaikaista työoikeudellista oikeuskäytäntöä käsitellään tarkemmin Työoikeuden ajankohtaiset lakimuutokset ja oikeuskäytäntö -koulutuksessamme tiistaina 7.5. klo 9-12.

Hr-asiantuntijoille ja juridiikan asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa käydään läpi tuoreen oikeuskäytännön lisäksi myös erityisesti hallitusohjelmassa olevia työlainsäädännön muutoksia. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.