Rekrytointi, työsuhteen ehdot ja työsopimuksen tekeminen

Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä

Milloin työsopimuslain irtisanomiskynnys henkilöön liittyvillä perusteilla täyttyy?

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein työsuhteen eri päättämismuotoja kuten koeaikapurkua, työsopimuksen irtisanomista ja purkamista. Käymme läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita (esimerkiksi heikko työsuoritus, poissaolot ja kilpaileva toiminta) ja menettelytapoja. Esittelemme myös yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi.

Koulutuksen aikana saat kattavan tietopaketin asioista, jotka tulee huomioida päätettäessä työsuhdetta työntekijästä johtuvista syistä.  Kerromme millaisissa tilanteissa työnantaja voi päättää työsuhteen sekä mitkä ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä irtisanomisperusteita. Lisäksi käsitellään varoituksen antamisen perusteita sekä sitä, milloin työntekijälle tulee tarjota muuta työtä.

Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työsuhteen päättämistilanteissa.

Työsuhteen päättäminen - Paltalex

Sairauspoissaolot ja työntekijän irtisanominen työntekijän työntekoedellytysten muutoksen johdosta

Tunnetko sairauspoissaolotilanteisiin liittyvät säännökset? Tiedätkö milloin työntekijän työntekoedellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että työnantaja voi harkita työsuhteen päättämistä?

Koulutuksessa käsitellään sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten työnantajan palkanmaksuvelvollisuutta sairauspoissaolon aikana, työntekijän poissaolo-oikeutta ja sitä milloin työntekijällä on oikeus olla poissa mutta ei oikeutta sairausajan palkkaan. Lisäksi käymme läpi poissaolon ilmoitusvelvollisuutta ja työnantajan keinoja puuttua väärinkäytöstilanteisiin.

Toisena aihekokonaisuutena käsittelemme työntekijän työntekoedellytyksissä tapahtuneita muutoksia, joiden johdosta työntekijä ei enää kykene suoriutumaan hänelle tutuista työtehtävistä ja sitä, milloin irtisanomiskynnys täyttyy.

Kun työ vähenee – irtisanominen tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä sekä lomauttaminen

Mitä keinoja työnantajalla on käytettävissä työn vähentyessä? Mitä eroa taloudellisella irtisanomisperusteella on tuotannolliseen irtisanomisperusteeseen ja koska lomauttaminen tulee kyseeseen?

Koulutuksessa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja työvoiman vähentämiselle. Työvoiman pysyvään ja tilapäiseen vähentämiseen liittyvät perusteet ja prosessit käydään läpi käsittelemällä irtisanomis- ja lomautusperusteet, näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja ilmoitusvelvollisuudet sekä toimenpiteiden vaikutus työntekijän työvelvollisuuteen ja palkanmaksuun.

Koulutuksessa perehdytään lyhyesti myös yt-menettelyyn työvoimaa vähennettäessä tai lomautettaessa. Tällöin käymme läpi yt-menettelyssä käsiteltäviä asioita ja menettelyn kestoa, yt-kutsun sisältöä, neuvotteluvastuita sekä toimintatapoja menettelyn jälkeen. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti myös työsopimuslain mukaiset menettelytavat irtisanottaessa tai lomautettaessa ns. tuta-perusteella.

Nämä koulutukset voidaan toteuttaa myös yrityksesi tarpeisiin tarkemmin räätälöitynä joko lähi- tai verkkokoulutuksena edullisella hinnallamme. Kerro toiveistasi, niin suunnittelemme koulutusohjelman yhdessä. Löydät yhteystietomme täältä.