Paltalexin huhtikuun koulutukset pureutuvat työoikeuden ajankohtaisiin aiheisiin!

Oletko pohtinut, mitä tuo paljon puhuttu paikallinen sopiminen konkreettisesti tarkoittaa tai mitä kaikkia muutoksia uuden yhteistoimintalain mukana tulikaan? Tule Paltalexin koulutuksiin päivittämään osaamistasi ammattitaitoisten kouluttajien johdolla!

Paltalexin huhtikuun koulutuksissa perehdytään tarkemmin muun muassa paikalliseen sopimiseen, rekrytointiin ja esihenkilötyöhön, uuteen yhteistoimintalakiin ja työntekijän sairastumiseen.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen huhtikuun koulutuksista. Ne järjestetään koronatilanteen vuoksi webinaareina. Kevään koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista.

Paikallisen sopimisen ABC

Aika: Torstai 7.4. klo 9-11
Paikka: Webinaari

Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista. Korona-aika on viimeistään tehnyt selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Paikallisen sopimisen kautta yritys pystyy parantamaan reagointikykyään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin.  

Tässä koulutuksessa käsitellään valmentavan käytännönläheisesti paikallisen sopimisen juridisia perusteita, hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä sekä mm. neuvottelutekniikkaa.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.3. täältä.

Rekrytointi, työsuhteen ehdot ja työnantajan direktio-oikeus

Aika: Tiistai 12.4. klo 9-12
Paikka: Microsoft Teams

Tässä koulutuksessa päivität osaamisesi rekrytointiprossiin liittyvästä juridiikasta ja saat työkaluja yrityksesi rekrytointiprosessin onnistuneeseen läpivientiin.

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti rekrytointiprosessiin liittyvä juridiikka ja tarkastellaan mm. mitä työnantajan on työpaikkailmoittelussa otettava huomioon, mitä syrjivän ilmoittelun kielto käytännössä tarkoittaa ja mitä toisaalta voivat olla riskit ja seuraamukset virheellisestä toiminnasta. Koulutuksessa perehdytään myös yhdenvertaisuus- sekä yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin sekä käydään läpi työsuhteen ehtoja käytännönläheisesti.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.4. täältä.

Uusi yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

Aika: Torstai 21.4. klo 9-12
Paikka: Webinaari

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Paltalex Oy järjestää uutta yhteistoimintalakia koskevan koulutuksen, jossa käydään läpi uuden yhteistoimintalain olennaisimmat muutokset.

Yhteistoimintalakiin tuli työnantajille uutena velvollisuus ns. jatkuvaan vuoropuheluun eli keskusteluvelvollisuus työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida.

Lisäksi vanhan lain 6. ja 8. luvun mukaiset neuvotteluvelvoitteet koottiin yhteen lukuun. Myös työntekijöiden hallintoedustus on osana uutta yhteistoimintalakia ja koulutuksessa käymme läpi myös tähän liittyvät olennaisimmat seikat.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.4. täältä.

Kun työntekijä sairastuu – mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon?

Aika: Torstai 28.4. klo 9-12
Paikka: Webinaari

Tästä Paltalexin koulutuksesta saat kattavan tietopaketin siitä, mitä kaikkea työnantajan tulee ottaa huomioon silloin, kun työntekijä sairastuu. Työntekijän sairastuessa työnantajalla on tiettyjä velvollisuuksia, joiden mukaan hänen tulee toimia. Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työntekijän sairastumisen sattuessa. 

Koulutus perehdyttää sinut muun muassa sairauspoissaoloihin ja palkanmaksuvelvollisuuteen, tietosuojaan ja työkykyyn, sairastumiseen ja työsuhteen päättämiseen sekä varhaisen tuen malliin, puheeksiottokeskusteluun ja työkykyneuvotteluun. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.4. täältä.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti