Ajankohta: 8.11.2022

Uuden yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – mitä velvoitteita se tuo työnantajalle?

Vuoropuheluvelvoite käytännössä – miten se järjestetään? Vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen uuteen yhteistoimintalakiin sisältyy työnantajan velvollisuus käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa.

Tässä Paltalexin koulutuksessa perehdymme tarkemmin nimenomaan jatkuvaan vuoropuheluvelvoitteeseen sekä sen käytännön toteutukseen. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on korvannut yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3-5 luvuissa säädetyt menettelyt.

Aika: Torstai 8.11. klo 9-11
Paikka: Hybriditilaisuus