Ajankohta: Tiistai 28.5.2024 klo 9-12

Paikallinen sopiminen – mitä työnantajan tulee tietää?

Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista.  

Usein paikallisesta sopiminen viittaa ennen muuta työehtosopimuksissa mahdollistettuihin tapoihin sopia toisin työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samalla alallakin toimivien yritysten tarpeet, palvelut ja markkinat voivat poiketa toisistaan merkittävästi. 

Viimeistään korona-aika teki selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Paikallisen sopimisen kautta yritys pystyy parantamaan reagointikykyään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. 

Tässä koulutuksessa käsitellään paikallisen sopimisen juridisia perusteita, siihen liittyviä tavoitteita sekä hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä. Käymme myös läpi paikallisen sopimisen sopimusluonnoksia sekä tilannekatsauksen siihen, miten hallitusohjelmaan kirjatut paikalliseen sopimiseen liittyvät uudistukset ovat edenneet. 

Koulutuksessa saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin: 

 • Mihin paikallinen sopiminen voi perustua? 
 • Mistä kaikesta paikallisesti voi sopia? 
 • Kenen kanssa paikallinen sopimus milloinkin tulee tehdä? 
 • Keitä paikallinen sopimus voi koskea? 
 • Miten työnantaja voi edistää paikallisen sopimisen toteutumista? 
 • Mitä sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta kannattaa kirjata? 


Koulutus antaa hyvät pohjatiedot paikallisten sopimusten tekemiselle esimerkiksi HR-tehtävissä toimiville. 

Kouluttajina toimivat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkina-asiantuntijat Jukka Aho ja Emilia Uotila.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

 • Tiistai 28.5. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 21.5.)
 • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Hinnat ja peruutusehdot:

Palta ry:n jäsenille

 • Etäosallistuja: 200 € + alv 24 % 
 • Läsnäosallistuja: 220 € + alv 24 %


Muille kuin jäsenille

 • Etäosallistuja: 300 € + alv 24% 
 • Läsnäosallistuja: 320 € + alv 24 %


Kurssin voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, jonka jälkeen peruutuksesta tai peruuttamatta jätetystä kurssista peritään koko osallistumismaksu. Mikäli tilaisuuteen ilmoittautuu vähemmän kuin neljä osallistujaa, tilaisuutta ei järjestetä.