Ajankohta: 13.12.2022

Kun työ vähenee – irtisanominen tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä

Työnantajan harkitessa mahdollisia irtisanomisia on olennaista ymmärtää, miten työnantajan tulee toimia irtisanomistilanteissa ja milloin lain mukaiset edellytykset irtisanoa työsuhde tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ovat olemassa.

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi, mitä työtä on tarjottava, minkä sisältöinen tarjouksen tulee olla ja miten työn tarjoaminen toteutetaan käytännössä. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti tuotannolliseen ja taloudelliseen irtisanomisperusteeseen liittyviin asioihin ja menettelytapoihin sekä yleisimpiin sudenkuoppiin ja keinoihin niiden välttämiseksi.

Aika: Tiistai 13.12. klo 9-12
Paikka: Hybriditilaisuus