Ajankohta: 1.11.2022

Ilmoittajansuojelua koskeva laki

Aiheuttaako ns. whistleblower-direktiivi hämmennystä? Uusi ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Tässä Paltalex Oy:n koulutuksessa pääset perehtymään uuden direktiivin saloihin.

Direktiivi velvoittaa vähintään 50 työntekijää työllistäviä työnantajia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan organisaation toiminnassa havaittujen rikosten ja rikkeiden ilmoittamista varten.

Aika: Tiistai 1.11. klo 9-10.30
Paikka: Hybriditilaisuus