Päivitä työoikeuden osaamistasi huhtikuun koulutuksissamme!

Paltalexin huhtikuun koulutuksissa syvennytään esihenkilöjuridiikkaan, yhteistoimintalain mukaiseen jatkuvaan vuoropuheluun sekä paikallisen sopimisen perusteisiin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen huhtikuussa järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi. Kevään 2023 koulutustarjonta löytyy kokonaisuudessaan koulutuskalenteristamme.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Tiistai 4.4. klo 9-14
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Toimitko esihenkilönä? Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.  

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä. Koulutus suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös päivittämään omaa osaamistaan. 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 28. maaliskuuta.


Yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – mitä velvoitteita se tuo työnantajalle?

Aika: Keskiviikko 12.4. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Miten yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu oikein järjestetään käytännössä ja mitä velvoitteita siihen liittyy? Vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen uudistettuun yhteistoimintalakiin sisältyy työnantajan velvollisuus käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa.  

Tässä Paltalexin koulutuksessa perehdymme tarkemmin nimenomaan jatkuvaan vuoropuheluvelvoitteeseen sekä sen käytännön toteutukseen. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on korvannut aiemman yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3-5. luvuissa säädetyt menettelyt. 

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 5. huhtikuuta.


Paikallisen sopimisen ABC

Aika: Torstai 13.4. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista.  

Usein paikallisesta sopiminen viittaa ennen muuta työehtosopimuksissa mahdollistettuihin tapoihin sopia toisin työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samalla alallakin toimivien yritysten tarpeet, palvelut ja markkinat voivat poiketa toisistaan merkittävästi. 

Korona-aika on viimeistään tehnyt selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Paikallisen sopimisen kautta yritys pystyy parantamaan reagointikykyään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. 

Tässä koulutuksessa käsitellään paikallisen sopimisen juridisia perusteita, siihen liittyviä tavoitteita sekä hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä. 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6. huhtikuuta.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Assistentti