Ota esihenkilötyön ja työoikeuden perusasiat haltuun koulutuksissamme!

Paltalexin toukokuun koulutuksissa syvennytään muun muassa työoikeuden ajankohtaisiin lakimuutoksiin, työaikalakiin ja työsuhteen päättämissopimuksiin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen toukokuussa järjestettävistä koulutuksistamme. Koulutukset pyritään pitämään hybriditilaisuuksina. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin alla olevista koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi. Kevään 2023 koulutustarjonta löytyy kokonaisuudessaan koulutuskalenteristamme.

Työoikeuden ajankohtaiset lakimuutokset ja oikeuskäytäntö – tiivis infopaketti työnantajille

Aika: Tiistai 2.5. klo 9-11.30
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työlainsäädännön alueella on viime aikoina tullut tai on tulossa voimaan useita merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää olla tietoinen tulevista muutoksista ja niiden sisällöstä.

Tässä Paltalexin koulutuksessa käymme läpi viimeisimmät muutokset sekä tulevia uudistuksia pähkinänkuoressa ja annamme eväitä säännösten soveltamiseen. Lisäksi koulutukseen sisältyy katsaus viimeisimpään oikeuskäytäntöön ja tärkeimpiin tuoreisiin työoikeudellisiin ratkaisuihin sekä siihen, mitä ne tarkoittavat työnantajan kannalta.

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 25. huhtikuuta.


Kun työntekijä sairastuu – mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon?

Aika: Torstai 4.5. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työntekijän sairastuessa työnantajalla on tiettyjä velvollisuuksia, joiden mukaan hänen tulee toimia. Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työntekijän sairastumisen sattuessa. Tästä Paltalexin koulutuksesta saat kattavan tietopaketin siitä, mitä kaikkea työnantajan tulee ottaa huomioon silloin, kun työntekijä sairastuu.

Koulutus perehdyttää sinut muun muassa sairauspoissaoloihin ja palkanmaksuvelvollisuuteen, tietosuojaan ja työkykyyn, sairastumiseen ja työsuhteen päättämiseen sekä varhaisen tuen malliin, puheeksiottokeskusteluun ja työkykyneuvotteluun.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 27. huhtikuuta.


Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Torstai 11.5. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 4. toukokuuta.


Etätyö ja hybridityö työnantajan näkökulmasta

Aika: Tiistai 16.5. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Mitä tulee ottaa huomioon ja mistä asioista on ainakin sovittava? Sekä etätyön että etätyön ja lähityön yhdistelmän eli hybridityön käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Työn tekemisen uudet muodot sekä eri syistä ja äkillisestikin muuttuvat tilanteet vaativat työnantajilta nopeaa reagointia sekä olemassa olevien ohjeistusten muokkaamista.

Muutokset työjärjestelyissä vaativat työnantajilta joustavia järjestelyjä ja tilanne- ja työntekijäkohtaisia päätöksiä. Tämä Paltalexin koulutus on työnantajille suunnattu kattava tietopaketti etä- ja hybridityön saloihin erityisesti työoikeudellisesta näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 9. toukokuuta.


Työsuhteen päättämissopimukset

Aika: Keskiviikko 24.5. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työsuhteen aikana eteen voi tulla tilanteita, jolloin työntekijän kanssa halutaan sopia työsuhteen päättämisestä yksipuolisen irtisanomisen sijaan. Työnantajan on tärkeä tuntea työsuhteen päättämissopimuksiin liittyvät juridiset käytännöt ja erityispiirteet, jotta sopimukset tehdään pakottava lainsäädäntö huomioiden.

Huolehtimalla työsuhteen päättämissopimusten oikeellisuudesta työnantaja välttyy myös tarpeettomilta ongelmatilanteilta ja epäselvyyksiltä. Työsuhteen päättymiseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet voidaan ratkaista myös työsuhteen jo päätyttyä työntekijän ja työnantajan välisellä sovintosopimuksella.

Tässä Paltalexin käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi muun muassa päättämis- ja sovintosopimusten rakennetta ja erilaisia sopimusehtoja, sopimuksen vaikutusta sosiaalietuuksiin sekä sopimuksen neuvottelutilanteita.

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 17. toukokuuta.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää - lakimies / Paltalex
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi
Viestinnän suunnittelija