Näin laadit työsuhteen päättämistä koskevat asiakirjat – Paltalexin koulutus tarjoaa konkreettisia oppeja ja vinkkejä

Mitä tulisi kirjoittaa eri asiakirjoihin, kun työntekijän työsuhdetta ollaan päättämässä? Mitä asiakirjoja ylipäätään tulee muistaa tehdä? Työsuhteen päättäminen on yksi haastavimmista tilanteista, joita työnantaja kohtaa. Pelissä on molemmin puolin paljon ja asiat on tärkeä dokumentoida hyvin. Erilaisten papereiden viidakossa suunnistaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. 

Työsuhteen päättämistilanteisiin liittyy monenlaisia asiakirjoja. Esimerkiksi koeaikapurun yhteydessä tarvitaan erilaisia asiakirjoja kuin silloin, kun työsuhde päätetään tuotannollis-taloudellisella perusteella tai se puretaan.  

Lainsäädäntö velvoittaa laatimaan osan työsuhteen päättymiseen liittyvistä asiakirjoista. On kuitenkin myös sellaisia asiakirjoja, joita laki ei velvoita tekemään, mutta joiden laatiminen on työnantajalle tärkeää. Myös asiakirjojen sisällön muotoiluun tulee kiinnittää huomiota, mutta lainsäädännöstä ei löydy siihen selkeitä ohjeita.  

Usein työnantajat pohtivatkin, mitä asiakirjoihin tulisi konkreettisesti kirjoittaa, onko varmasti muistettu laatia kaikki tarpeelliset asiakirjat ja millaisia aikatauluvaatimuksia niihin liittyy. 

Opi laatimaan erilaisia asiakirjoja Paltalexin käytännönläheisessä koulutuksessa 

Paltalexin Työsuhteen päättämistä koskevat asiakirjat -koulutus järjestetään torstaina 26.10. klo 9-12 Palvelualojen työnantajat Paltan toimistolla osoitteessa Eteläranta 10.

Tässä koulutuksessa käymme läpi, mitkä asiakirjat kuuluvat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, kuten henkilökohtaisin ja tuotannollis-taloudellisin perustein tehtävään irtisanomiseen.  

Opettelemme workshop-tyyliin laatimaan esimerkiksi kutsun kuulemistilaisuuteen, varoituksen, irtisanomisilmoituksen sekä työtodistuksen. Lisäksi käymme läpi konkreettisia käytännön vinkkejä ja tosielämän esimerkkejä, tietenkään unohtamatta asiakirjojen taustalla olevaa lainsäädäntöä. 

Koulutuksen jälkeen osaat laatia keskeisimmät työsuhteen päättämiseen liittyvät asiakirjat, tunnistat tilanteisiin liittyvät parhaat käytännöt ja vältettävät sudenkuopat.