Mikä ihmeen whistleblower-direktiivi?

Aiheuttaako ns. whistleblower-direktiivi hämmennystä? Uudessa ilmoittajansuojelua koskevassa EU-direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta.

Direktiivi velvoittaa yksityisen sektorin oikeushenkilöt, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää perustamaan sisäisen ilmoituskanavan, jota käyttäen yrityksen henkilöstö ja yritykseen työnsä kautta yhteydessä olevat tahot voivat tehdä ilmoituksia yrityksen toiminnassa havaitsemistaan rikoksista tai rikkomuksista. Alle 50 työntekijän yritykset voivat myös ottaa käyttöön vapaaehtoisesti sisäisen ilmoituskanavan. Sääntely asettaa sisäiselle ilmoituskanavajärjestelylle minimiedellytykset ja ilmoituksen vastaanottajalle tietyt toimintavelvoitteet.  

Ilmoituksen voi tehdä myös viranomaiskanavaan mm. silloin, jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole käytettävissä. Sääntely antaa vahvan suojan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneelle henkilölle ilmoituksen kohteen vastatoimia vastaan. Myös ilmoituksen kohdetta suojataan vahingoittamistarkoituksessa tehdyiltä perättömiltä ilmoituksilta.  

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu OM:n ja TEM:n kolmikantaisissa työryhmissä ja työryhmien sääntelyä koskeva mietintö julkaistiin kesäkuussa 2021. Sääntelyn olisi pitänyt direktiivin mukaan tulla voimaan joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja lainsäädäntö tulee näillä näkymin voimaan aikaisintaan alkuvuonna 2023. 

Perehdy aiheeseen Paltalexin koulutuksessa!

Tule syventymään whistleblower-direktiivin saloihin koulutukseemme, jotta pääsette organisaatiossanne hyvin alkuun sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotossa. Käymme koulutuksessa läpi mm. sisäisen ilmoituskanavan perustamisprosessia, organisaation vastuita ja velvollisuuksia sekä ilmoittajan saamaa suojausta. Kouluttajana toimii Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Katja Miettinen.

  • Aika: Torstai 26.1.2023 klo 9.30-11
  • Paikka: Hybriditilaisuus – valitse ilmoittautumisen yhteydessä, haluatko osallistua koulutukseen webinaarina vai läsnä

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan alla olevasta painikkeesta viimeistään 19. tammikuuta!


Jos haluat kuulla lisää koulutuspalveluistamme, ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Terhi Salonpää - lakimies / Paltalex
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti