Marraskuun koulutuksissa perehdytään yhteistoimintalakiin sekä työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Paltalex tarjoaa marraskuussa monipuolisesti koulutusta työoikeuden ajankohtaisista aiheista ja lakimuutoksista. Tule perehtymään työoikeuteen asiantuntevien kouluttajiemme johdolla!

Marraskuun koulutuksissa käymme läpi muun muassa uutta yhteistoimintalakia tarkemmin muutosneuvotteluiden ja vuoropuhelun näkökulmasta sekä perehdymme rekrytointiin ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen marraskuun koulutuksistamme. Ne järjestetään pääosin hybriditilaisuuksina. Syksyn koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista. Mikäli ilmoittautumisaika johonkin koulutukseen on jo ehtinyt päättyä, ota yhteyttä koulutus@paltalex.fi.

Whistleblowing – Ilmoittajansuojelua koskeva laki

Aika: Tiistai 1.11. klo 9.30-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Aiheuttaako ns. whistleblower-direktiivi hämmennystä? Uusi ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Tässä Paltalex Oy:n koulutuksessa pääset perehtymään uuden direktiivin saloihin.  

Direktiivi velvoittaa vähintään 50 työntekijää työllistäviä työnantajia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan organisaation toiminnassa havaittujen rikosten ja rikkeiden ilmoittamista varten.  

Koulutuksessa käymme läpi mm. 

 • Ketä sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee ja millaisia vaihtoehtoja sääntely antaa ilmoituskanavan perustamiselle? 
 • Mitä sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa tulee ottaa huomioon? 
 • Mitä velvoitteita yrityksellä on sisäisessä ilmoitusprosessissa? 
 • Millaisista rikoksista ja rikkomuksista voi ilmoittaa? 
 • Milloin ilmoituksen voi tehdä viranomaiskanavaan? 
 • Millaista suojaa ilmoittaja saa ja miten suojellaan ilmoituksen kohdetta? 
 • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata?

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 25.10.

Uuden yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Aika: Torstai 3.11. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022, ja työnantajaa koskevat neuvotteluvelvoitteet koottiin uudessa laissa samaan lukuun. Mikä muutosneuvotteluissa muuttui työnantajan näkökulmasta uuden lain voimaan tullessa?  

Yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteet aiheuttavat usein päänvaivaa työnantajille ja virheet tai laiminlyönnit neuvotteluvelvoitteissa voivat tulla kalliiksi. Siksi jokaisen yhteistoimintalain piiriin kuuluvan työnantajan kannattaa ottaa muutosneuvotteluiden perusasiat haltuun.   

Tässä Paltalexin koulutuksessa keskitytään erityisesti uuden yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvotteluiden yksityiskohtaiseen läpikäyntiin. Asiantunteva kouluttajamme perehdyttää sinut muutosneuvotteluiden saloihin käytännön esimerkkien avulla. 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 27.10.

Uuden yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – mitä velvoitteita se tuo työnantajalle?

Aika: Tiistai 8.11. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Vuoropuheluvelvoite käytännössä – miten se järjestetään? Vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen uuteen yhteistoimintalakiin sisältyy työnantajan velvollisuus käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa. 

Tässä Paltalexin koulutuksessa perehdymme tarkemmin nimenomaan jatkuvaan vuoropuheluvelvoitteeseen sekä sen käytännön toteutukseen. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on korvannut yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3-5 luvuissa säädetyt menettelyt.  

Saat koulutuksessa vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa? 
 • Mistä asioista vuoropuhelua on käytävä? 
 • Milloin vuoropuhelua pitää käydä? 
 • Miten jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut liittyvät toisiinsa? 
 • Keiden tulee osallistua vuoropuheluun? 
 • Mitä tapahtuu, jos vuoropuheluvelvoite laiminlyödään? 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 1.11.

Rekrytointi, työsuhteen ehdot ja työnantajan direktio-oikeus

Aika: Tiistai 15.11. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Tässä Paltalexin koulutuksessa päivität osaamisesi rekrytointiprossiin liittyvästä juridiikasta ja saat työkaluja yrityksesi rekrytointiprosessin onnistuneeseen läpivientiin.  

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti rekrytointiprosessiin liittyvä juridiikka, perehdytään myös yhdenvertaisuus- sekä yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin sekä käydään läpi työsuhteen ehtoja käytännönläheisesti.   

Koulutuksessa saat vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon työpaikkailmoittelussa? 
 • Mitä syrjivän ilmoittelun kielto tarkoittaa käytännössä ja mitä riskejä ja seuraamuksia liittyy virheelliseen toimintaan? 
 • Mitä ovat ns. kielletyt ja sallitut kysymykset työhaastattelussa? 
 • Miten työnantajan tulee suhtautua työnhakijan taustojen selvittämiseen ja testaukseen? 
 • Mistä asioista työsopimuksissa voidaan sopia? 
 • Millä tavalla työsuhteen ehdot kannattaa kirjata työsopimukseen erilaisissa tilanteissa?

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 8.11.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Tiistai 29.11. klo 9-14
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, joita jokaisen esihenkilön täytyy työssään tuntea. Kyseessä on tiivis perustietopaketti, joka on suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös päivittämään omaa osaamistaan.  

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä.  

Koulutuksessa saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:    

 • Saako työhaastattelussa kysyä asepalveluksen suorittamisesta?  
 • Mitä työnhakijan terveydentilaan liittyviä kysymyksiä saa/pitää/voi esittää työhaastattelussa? Missä vaiheessa työhöntulotarkastus kannattaa teettää?    
 • Miten työntekemispaikka kannattaa kirjata työsopimukseen, jos työtehtävään kuuluu esim. asiakkaiden luona käyntiä?   
 • Saako työntekijä purkaa koeajalla työsopimuksen saatuaan parempipalkkaisen työn muualta?   
 • Kuka määrittelee miten, milloin ja missä työtä tehdään? Mitä kaikkea työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa?    
 • Onko matkustaminen työaikaa?    
 • Kuinka kauan varoitus on voimassa?  
 • Miten työaika merkitään työsopimukseen, jos työaika vaihtelee? 
 • Voiko työnantaja olla hyväksymättä työntekijän toimittamaa lääkärintodistusta ja miten tällöin tulee toimia?

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 22.11.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti