Lokakuun koulutukset tarjoavat katsauksen paikalliseen sopimiseen, työelämän tietosuojaan sekä työaikalain saloihin

Paltalex tarjoaa lokakuussa monipuolisesti koulutusta työoikeuden ajankohtaisista aiheista ja lakimuutoksista. Tule perehtymään työoikeuteen asiantuntevien kouluttajiemme johdolla!

Lokakuun koulutuksissa käymme läpi paikallisen sopimisen kiemuroita ja työelämän tietosuojan saloja sekä työaikakysymyksiä perusasioita syvemmältä.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen lokakuun koulutuksistamme. Ne järjestetään pääosin hybriditilaisuuksina. Syksyn koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista.

Paikallisen sopimisen ABC

Aika: Tiistai 11.10. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista.   

Usein paikallisesta sopiminen viittaa ennen muuta työehtosopimuksissa mahdollistettuihin tapoihin sopia toisin työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samalla alallakin toimivien yritysten tarpeet, palvelut ja markkinat voivat poiketa toisistaan merkittävästi.  

Korona-aika on viimeistään tehnyt selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Paikallisen sopimisen kautta yritys pystyy parantamaan reagointikykyään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin.  

Tässä koulutuksessa käsitellään valmentavan käytännönläheisesti paikallisen sopimisen juridisia perusteita, hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä sekä mm. neuvottelutekniikkaa.  

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 4.10.

Työelämän tietosuojan perusteet

Aika: Tiistai 25.10. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Tietosuoja-asiat ovat jälleen nousseet pinnalle mm. koronapandemian ja erilaisten tietomurtotapausten yhteydessä. Tietosuojan merkitystä työnantajille ei voi liikaa korostaa, sillä tietosuojalainsäädännön vastainen henkilöstön henkilötietojen käsittely on ankarasti sanktioitu. Tule kuulemaan, mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon erilaisissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä prosesseissaan.  

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisten työelämän tietosuojaan liittyvien asioiden lisäksi työsuhteen elinkaareen liittyviä tietosuojakysymyksiä liittyen esimerkiksi rekrytointiin, työsuhteen muutostilanteisiin sekä työsuhteen päättämiseen.  

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Mitä henkilötietoja työnantaja saa käsitellä työntekijöistään? 
 • Millä käsittelyperusteilla työnantaja saa käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja? 
 • Kuinka kauan työnantaja saa säilyttää henkilöstönsä henkilötietoja? 
 • Erityiset henkilötietoryhmät työelämässä – mitä työnantajan tulee huomioida? 
 • Miten työntekijöiden terveydentilatietoja kuuluu käsitellä? 
 • Koronavirus ja terveydentilatiedot – mitä työnantajan pitää ottaa huomioon? 
 • Kuka organisaatiossa saa käsitellä työntekijöiden henkilötietoja?  
 • Rekisteröidyn oikeudet ja työelämä – voiko työntekijä pyytää työnantajaa poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot? 
 • Kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta – sallittua vai ei? 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 18.10.

Tehokkuutta työajasta – työajan perusteet jo hallitseville

Aika: Keskiviikko 26.10. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työaikakysymykset ovat jokaisen työnantajan arkeen kuuluva keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä. Perusteet työaika-asioiden käsittelylle luo työaikalaki, mutta vaikka peruskäsitteet työaikaan liittyen olisivatkin hallussa, saattavat esimerkiksi työntekijöiden muuttuvat tarpeet aiheuttaa työn johtamiselle ja työajan järjestelylle kuitenkin monenlaisia haasteita. 

Tässä Paltalexin koulutuksessa pureudutaan perusasioita syvemmälle työaikalakiin ja työaikaan liittyviin mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. Käsittelemme esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Miten muuttaa työaikaa tuottavammaksi? 
 • Millä tavoilla työaikaa voi hyödyntää tehokkaammin? 
 • Mitä eri työaikamalleja on käytössä ja miten niitä voidaan tai ei voida hyödyntää? 
 • Miten työntekijöiden tarpeet esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta voidaan ottaa joustavammin huomioon? 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti esihenkilöasemassa toimiville ja henkilöstöasioista vastaaville, jotka kaipaavat perusasioita tarkempaa syventymistä työaikakysymysten kiemuroihin.

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 19.10.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti