Työsuhteen päättäminen

Työnantaja kohtaa välillä tilanteita, joissa työn tarjoamisen edellytykset muuttuvat tai työntekijä ei suoriudukaan tehtävistään toivotulla tavalla, mikä saattaa johtaa jopa työntekijän työsuhteen päättämiseen.

Nämä ovat haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle, minkä vuoksi työnantajan on työsuhdetta päätettäessä syytä tietää, miten näissä tilantanteissa toimitaan oikein. Työsuhde voidaan päättää esimerkiksi 

  • työsuhteen päättämissopimuksella, 
  • tuotannollisella tai taloudellisella perusteella tai 
  • henkilöön liittyvistä syistä. 

Näistä jokaiseen liittyy omia juridisia käytäntöjä ja erityispiirteitä, joista työnantajan tulee olla tietoinen tarpeettomien epäselvyyksien ja ongelmatilanteiden välttämiseksi. 

Työsuhteen päättäminen päättämissopimuksella 

Työsuhteen aikana eteen voi tulla tilanteita, jolloin työntekijän kanssa halutaan sopia työsuhteen päättämisestä yksipuolisen irtisanomisen sijaan. Työnantajan on tärkeä tuntea työsuhteen päättämissopimuksiin liittyvät juridiset käytännöt ja erityispiirteet, jotta sopimukset tehdään pakottava lainsäädäntö huomioiden.   

Huolehtimalla työsuhteen päättämissopimusten oikeellisuudesta työnantaja välttyy myös tarpeettomilta ongelmatilanteilta ja epäselvyyksiltä. Työsuhteen päättymiseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet voidaan ratkaista myös työsuhteen jo päätyttyä työntekijän ja työnantajan välisellä sovintosopimuksella.  

Koulutuksessa voidaan käydä läpi muun muassa päättämis- ja sovintosopimusten rakennetta ja erilaisia sopimusehtoja, sopimuksen vaikutusta sosiaalietuuksiin sekä sopimuksen neuvottelutilanteita.  

Työsuhteen päättäminen - Paltalex

Työsuhteen päättäminen tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä

Mitä keinoja työnantajalla on käytettävissä työn vähentyessä? Mitä eroa taloudellisella irtisanomisperusteella on tuotannolliseen irtisanomisperusteeseen ja koska lomauttaminen tulee kyseeseen? Työnantajan harkitessa mahdollisia irtisanomisia on olennaista ymmärtää, miten työnantajan tulee toimia irtisanomistilanteissa ja milloin lain mukaiset edellytykset irtisanoa työsuhde tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ovat olemassa.   

Koulutuksessa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja työvoiman vähentämiselle. Kyse voi olla esimerkiksi toiminnan tehostamisesta, jonkin toiminnan ulkoistamisesta tai toimintojen uudelleen järjestelemisestä. Työvoiman pysyvään ja tilapäiseen vähentämiseen liittyvät perusteet ja prosessit käydään läpi käsittelemällä irtisanomis- ja lomautusperusteet, näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja ilmoitusvelvollisuudet sekä toimenpiteiden vaikutus työntekijän työvelvollisuuteen ja palkanmaksuun.  

Tärkeää on myös ymmärtää, mitä tarkoittaa irtisanomisperusteeseen kiinteästi liittyvä työnantajan työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Koulutuksessa voidaan käydä läpi myös, mitä työtä on tarjottava, minkä sisältöinen tarjouksen tulee olla ja miten työn tarjoaminen toteutetaan käytännössä.    

Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä

Milloin työsopimuslain irtisanomiskynnys henkilöön liittyvillä perusteilla täyttyy? Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työsuhteen päättämistilanteissa. 

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein työsuhteen eri päättämismuotoja kuten koeaikapurkua, työsopimuksen irtisanomista ja purkamista. Käymme läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita (esimerkiksi heikko työsuoritus, poissaolot ja kilpaileva toiminta) ja menettelytapoja. Esittelemme myös yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi. 

Koulutuksen aikana saat kattavan tietopaketin asioista, jotka tulee huomioida päätettäessä työsuhdetta työntekijästä johtuvista syistä. Kerromme millaisissa tilanteissa työnantaja voi päättää työsuhteen sekä mitkä ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä irtisanomisperusteita. Lisäksi käsitellään varoituksen antamisen perusteita sekä sitä, milloin työntekijälle tulee tarjota muuta työtä. 

Miten pääsen kouluttautumaan? 

Koulutukset sopivat erinomaisesti esihenkilö- ja HR-tehtävissä toimiville sekä yritysjohdolle. Ne voidaan toteuttaa yrityksesi tarpeisiin tarkemmin räätälöitynä joko lähi- tai verkkokoulutuksena edullisella hinnallamme. Kerro toiveistasi, niin suunnitellaan koulutuksen sisältö yhdessä. Löydät yhteystietomme täältä. 

Järjestämme erilaisiin työsuhteen päättämisen muotoihin liittyen myös kaikille avoimia yleisiä koulutuksia. Katso tulevat avoimet koulutuksemme koulutuskalenterista.