Ilmoittautuminen Paltalexin syksyn 2022 koulutuksiin avattu!

Paltalexin syksyn koulutuskalenteri tarjoaa monipuolista, erityisesti esihenkilöille sekä HR-asiantuntijoille suunnattua työoikeudellista koulutusta. Koulutusaiheet vaihtelevat esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista etä- ja hybiridityön juridisiin kiemuroihin sekä työoikeuden ajankohtaisista aiheista henkilöstövuokrauksen juridiikkaan.

Alta löydät listauksen elo- ja syyskuun koulutuksista. Muut loppuvuoden koulutukset päivittyvät koulutuskalenteriimme kesäkuun aikana. Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan ja linkit tallenteisiin jaetaan ilmoittautuneille. Koulutusten tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan.

Elokuu 2022

Työsuhteen päättämissopimukset ja sovintosopimukset

Aika: Torstai 18.8. klo 9-12
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Työsuhteen aikana eteen voi tulla tilanteita, jolloin työntekijän kanssa halutaan sopia työsuhteen päättämisestä. Joskus on tilanteita, jolloin työsuhteen päättymisestä on parempi sopia kuin irtisanoa se yksipuolisesti. Myös työsuhteen jo päätyttyä voi olla tarpeen ratkaista työsuhteen päättymiseen liittyvä erimielisyys sovintosopimuksella.

Tässä Paltalexin käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi päättämis- ja sovintosopimusten rakennetta ja erilaisia sopimusehtoja, sopimuksen vaikutusta sosiaalietuuksiin sekä sopimuksen neuvottelutilanteita.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.8.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Keskiviikko 24.8. klo 9-14
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, joita jokaisen esihenkilön täytyy työssään tuntea. Kyseessä on tiivis perustietopaketti, joka on suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta mukaan voi tulla myös päivittämään omaa osaamistaan.  

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkein mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, vuosilomiin, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.8.

Syyskuu 2022

Työoikeuden ajankohtaiset ja vireillä olevat lakimuutokset ja viimeisin oikeuskäytäntö – tiivis infopaketti työnantajille

Aika: Tiistai 6.9. klo 9-11
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Työlainsäädännön alueella on viime aikoina tullut tai on tulossa voimaan useita merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää olla tietoinen tulevista muutoksista ja niiden sisällöstä.  

Tässä Paltalexin koulutuksessa käymme läpi viimeisimmät muutokset sekä tulevia uudistuksia pähkinänkuoressa ja annamme eväitä säännösten soveltamiseen. Lisäksi koulutukseen sisältyy katsaus viimeisimpään oikeuskäytäntöön.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.8.

Yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

Aika: Tiistai 13.9. klo 9-12
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Paltalex Oy järjestää uutta yhteistoimintalakia koskevan koulutuksen, jossa käydään läpi uuden yhteistoimintalain olennaisimmat muutokset. 

Yhteistoimintalakiin tuli työnantajille uutena velvollisuus ns. jatkuvaan vuoropuheluun eli keskusteluvelvollisuus työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida. Lisäksi vanhan lain 6. ja 8. luvun mukaiset neuvotteluvelvoitteet koottiin yhteen lukuun. Myös työntekijöiden hallintoedustus on osana uutta yhteistoimintalakia, ja koulutuksessa käymme läpi myös tähän liittyvät olennaisimmat seikat. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.9.

Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Torstai 22.9. klo 9-12
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä?  Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.  

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.9.

Etätyö ja hybridityö – mitä työnantajan tulee ottaa huomioon ja mistä asioista on ainakin sovittava

Aika: Tiistai 27.9. klo 9-10.30
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Etätyön ja hybridityön joustava käyttö on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Työn tekemisen uudet muodot sekä nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat työnantajilta nopeaa reagointia ja tilanteisiin sopivia joustavia järjestelyjä. Esimerkiksi äkilliset muutokset työjärjestelyissä sekä terveysturvallisuuden jatkuva arvioiminen ja varmistaminen vaativat työnantajilta joustavia ja tilanne- ja työntekijäkohtaisia päätöksiä.  

Tässä Paltalexin etätyötä ja hybridityötä koskevassa koulutuksessa keskitytään aiheeseen työoikeudellisesta näkökulmasta ja annetaan aiheesta kattava tietopaketti erityisesti työnantajan näkökulmasta.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.9.


Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti