Ilmoittaudu mukaan kevään koulutuksiin

Tule oppimaan muun muassa poissaoloista työelämässä sekä esimiesjuridiikasta kokeneiden asiantuntijoidemme johdolla. Alla olevissa koulutuksissa on tällä hetkellä ilmoittautuminen auki tai pian aukeamassa.

Poissaolot työelämässä ti 19.5. klo 9-12

Poissaoloja koskeva koulutus, jossa käsitellään erilaisia poissaolotilanteita kuten esimerkiksi sairauspoissaoloja, perhevapaita, maanpuolustusvelvollisuutta, vuorottelu- ja opintovapaita sekä näihin liittyviä erityiskysymyksiä mm. palkanmaksuvelvoitetta, oikeutta poissaoloon, suhdetta lomautuksiin, ilmoittamismenettelyjä, väärinkäytöstilanteita ja mahdollista irtisanomissuojaa.

Kouluttajana Paltan neuvottelujohtaja Hanne Salonen.

Ilmoittaudu mukaan täältä viimeistään ma 10.5.


Kun työ vähenee – mahdollisuudet, perusteet ja menettelytavat ti 26.5. klo 9-13.30

Tule perehtymään taloudellis-tuotannollisten vähentämisperusteiden ja YT-menettelyn kiemuroihin asiantuntijoidemme johdatuksella. 

Koulutuksessa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja työvoiman vähentämiselle. Työvoiman pysyvään ja tilapäiseen vähentämiseen liittyvät perusteet ja prosessit käydään läpi vaihe vaiheelta käsittelemällä mm. irtisanomis- ja lomautusperusteet, ko. toimenpiteiden toteuttaminen ja ilmoitusvelvollisuudet sekä toimenpiteiden vaikutus työntekijän työvelvollisuuteen ja palkanmaksuun. Lisäksi koulutuksessa syvennytään YT-menettelyyn työvoimaa vähennettäessä tai lomautettaessa.

Kouluttajana asiantuntijat Timo Yli-Koivisto ja Hanne Salonen.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 18.5. täältä.

Esimiesjuridiikkaa käytännönläheisesti ke 10.6. klo 9-13.30

Koulutuksessa käydään läpi sellaista käytännön työsuhdetietoutta, jota jokaisen esimiehen täytyy tuntea. Koulutuksessa käsitellään mm. rekrytointiin, koeaikaan, työsopimuksen tekemiseen sekä muihin esimiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteen aikana liittyviä kysymyksiä.

Kouluttajina asiantuntijat Aki Raudas ja Heini Wiik-Blåfield.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ke 3.6. täällä.