Ilmoittaudu mukaan kevään koulutuksiimme!

Hei työnantaja! Aiheuttavatko uudet lakimuutokset päänvaivaa tai kaipaatko kertausta esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista? Paltalexin kevään koulutuskalenteri tarjoaa monipuolista, erityisesti organisaation esihenkilöille ja HR-asiantuntijoille suunnattua työoikeudellista koulutusta.

Koulutusaiheet vaihtelevat rekrytoinnista ja työaikalaista etä- ja hybiridityön juridisiin kiemuroihin sekä työoikeuden ajankohtaisista aiheista vuosilomaan. Käymme läpi myös tuoreita lakimuutoksia, kuten whistleblowing-direktiiviä. Alta löydät tarkemman listauksen alkukevään koulutuksistamme. Kaikki kevään koulutukset löydät koulutuskalenteristamme.

Tammikuu 2023

Etätyö ja hybridityö työnantajan näkökulmasta

Aika: Tiistai 17.1. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 10.1.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Mitä tulee ottaa huomioon ja mistä asioista on ainakin sovittava? Sekä etätyön että etätyön ja lähityön yhdistelmän eli hybridityön käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Työn tekemisen uudet muodot sekä eri syistä ja äkillisestikin muuttuvat tilanteet vaativat työnantajilta nopeaa reagointia sekä olemassa olevien ohjeistusten muokkaamista.

Esimerkiksi muutokset työjärjestelyissä sekä terveysturvallisuuden jatkuva arvioiminen ja varmistaminen vaativat työnantajilta joustavia järjestelyjä ja tilanne- ja työntekijäkohtaisia päätöksiä. Tämä Paltalexin koulutus on työnantajille suunnattu kattava tietopaketti etä- ja hybridityön saloihin erityisesti työoikeudellisesta näkökulmasta.

Peruskatsaus työelämään: Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Aika: Torstai 19.1. klo 9-14 (viimeinen ilmoittautumispäivä 12.1.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Toimitko esihenkilönä? Tässä Paltalexin koulutuksessa käydään läpi työsuhteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen esihenkilön on hyvä tuntea työssään toimiakseen oikein ja välttääkseen turhia ongelmatilanteita.

Koulutuksesta saat tiiviin perustietopaketin esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista – käsittelemme mm. rekrytointiin, työsopimuksen tekemiseen, sairauspoissaoloihin, työaikaan sekä työsuhteen päättymisiin liittyviä kysymyksiä. Koulutus suunnattu etenkin uusille esihenkilöille, mutta kuka tahansa on tervetullut mukaan päivittämään omaa osaamistaan.

Whistleblowing – ilmoittajansuojelua koskeva laki

Aika: Torstai 26.1. klo 9.30-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 19.1.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Aiheuttaako ns. whistleblower-direktiivi hämmennystä? Uusi ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Tässä koulutuksessa pääset perehtymään uuden direktiivin saloihin.

Direktiivi velvoittaa vähintään 50 työntekijää työllistäviä työnantajia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan organisaation toiminnassa havaittujen rikosten ja rikkeiden ilmoittamista varten.

Yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

Aika: Tiistai 31.1. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 24.1.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Uusittu yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Paltalexin yhteistoimintalakia käsittelevässä koulutuksessa käydään läpi lain olennaisin sisältö työnantajan näkökulmasta.

Yhteistoimintalakiin sisältyy velvollisuus työnantajille käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä keskusteluvelvollisuutta työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida. Käsittelemme koulutuksessa myös muun muassa muutosneuvottelujen sisältöä sekä sitä, minkälaisia velvoitteita neuvotteluista tulee työnantajalle.

Helmikuu

Työntekijän lomauttaminen

Aika: Tiistai 7.2. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 31.1.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Lomauttamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet viime aikoina ajankohtaisia monessa yrityksessä esimerkiksi jatkuvasti heikentyvän taloustilanteen takia. Nyt kannattaakin päivittää tietosi koskien lomauttamisen perusteita ja sen toteuttamista sekä perehtyä aihepiiriä koskeviin oikeustapauksiin. Käymme tässä koulutuksessa kattavasti läpi kaikki lomauttamiseen liittyvät huomioon otettavat asiat.

Työntekijän varoittaminen ja työsuhteen päättäminen

Aika: Tiistai 14.2. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 7.2.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Työnantaja kohtaa välillä tilanteita, joissa työntekijä ei suoriudukaan tehtävistään toivotulla tavalla, mikä saattaa johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työntekijän työsuhteen päättämiseen. Nämä ovat haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle, minkä vuoksi työnantajan on varoitusta annettaessa sekä työsuhdetta päätettäessä syytä tietää, miten näissä tilantanteissa toimitaan oikein.

Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Torstai 23.2. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 16.2.)
Paikka: Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.


Ota rohkeasti yhteyttä, jos koulutuksistamme tulee jotain kysyttävää!

Terhi Salonpää - lakimies / Paltalex
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti