Paikallisella sopimisella räätälöityjä ratkaisuja yrityksiin

Monen korvaan käsite paikallinen sopiminen on alkanut kuulostaa jo kuluneelta työmarkkinatermiltä, vaikka sille olisi laajaa tarvetta voimakkaasti muuttuvassa työelämässä. Koska paikallisella sopimisella tarkoitetaan eri yhteyksissä monia erilaisia asioita, käsitteen laajuus saattaa hämärtää ja vähentääkin oivallisen instrumentin käyttöalaa. Yrityksissä paikallisella sopimisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, että työnantaja pystyy työpaikalla yhdessä henkilöstön kanssa ketterästi reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutostilanteisiin. […]