Aika ottaa työaikalaki haltuun – Paltalex tarjoaa käytännönläheistä koulutusta

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.   Työaikakysymykset ovat jokaisen työnantajan arkeen kuuluva keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä. Perusteet työaika-asioiden käsittelylle luo työaikalaki, joka muun työlainsäädännön tavoin kattaa niin monenlaisia tilanteita, että sen muodostama kokonaisuus […]

Työ & elämä: Hallintoedustus osaksi uutta yhteistoimintalakia

Henkilöstövuokraus - Paltalex

Juttu julkaistu alun perin Paltan sivuilla 21.10.2021 osana Paltan Työ&Elämä -juttusarjaa. Vuoden 2022 alusta voimaan tullut uusi yhteistoimintalaki sisältää vanhan lain mukaisten velvoitteiden lisäksi myös hallintoedustusta koskevat säännökset, jotka ovat tähän asti olleet omassa laissaan. Aiemmassa laissa säädettiin henkilöstön edustusta koskevien säännösten soveltuvan yrityksiin, joiden työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa on säännöllisesti vähintään 150. Tähän […]

Virittäydy syksyyn varmistamalla itsellesi ajantasainen tieto työoikeuden tuoreimmista ja tulevista muutoksista  

Työoikeuden alueella on tapahtunut ja on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutuksia yritysten ja organisaatioiden arkeen sekä työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Työnantajan onkin tärkeää olla tietoinen tulevista muutoksista ja niiden sisällöstä. Varmista itsellesi hyvä aloitus syksyyn perehtymällä työoikeuden tuoreimpiin ja tuleviin muutoksiin Paltalexin koulutuksessa tiistaina 6. syyskuuta.   Tarjolla tiivis infopaketti työoikeuden ajankohtaisista asioista  Vuoden 2022 […]

Työ & elämä: Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2022

Työsuhteen päättäminen - Paltalex

Juttu julkaistu alun perin Paltan sivuilla 12.1.2022 osana Paltan Työ&Elämä -juttusarjaa. Kilpailukieltosopimuksilla tarkoitetaan sellaisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä työnantajan kilpailijoiden palvelukseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Näitä sopimuksia koskeva sääntely muuttui 1.1.2022 alkaen siten, että työnantajille syntyy korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen tekemisestä riippumatta siitä, kuinka pitkästä kilpailunrajoituksesta on kyse. Aiemman lainsäädännön mukaan työnantajan tuli maksaa […]