Vanhoja kilpailukieltosopimuksia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2022 – Käy läpi ja irtisano tarpeettomat kilpailukiellot viimeistään marras-joulukuussa!

Palvelut - Paltalex

Blogi julkaistu alun perin Paltan sivuilla 23.11.2022. Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan erillistä sopimusta tai esimerkiksi työsopimuksen ehtoa, jonka tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä työnantajan kilpailijoiden palvelukseen ja harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimuksen tekemistä työntekijän kanssa on rajoitettu, ja sille on aina oltava erityisen painava syy. Ennen 1.1.2022 työnantajan tuli maksaa kilpailukieltosopimuksesta työntekijälle […]

Ilmoittautuminen Paltalexin syksyn 2022 koulutuksiin avattu!

Paltalexin syksyn koulutuskalenteri tarjoaa monipuolista, erityisesti esihenkilöille sekä HR-asiantuntijoille suunnattua työoikeudellista koulutusta. Koulutusaiheet vaihtelevat esihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista etä- ja hybiridityön juridisiin kiemuroihin sekä työoikeuden ajankohtaisista aiheista henkilöstövuokrauksen juridiikkaan. Alta löydät listauksen elo- ja syyskuun koulutuksista. Muut loppuvuoden koulutukset päivittyvät koulutuskalenteriimme kesäkuun aikana. Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan ja linkit tallenteisiin jaetaan ilmoittautuneille. Koulutusten tallenteet ovat katsottavissa kahden […]

Toukokuun koulutusaiheina mm. työlainsäädännön muutokset sekä etätyön suunnittelu lain näkökulmasta

Työlainsäädännön muutokset sekä etätyön suunnittelu

Toukokuun koulutuksissa käsittelemme työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia niin perinteisistä teemoista käsin kuin ajankohtaisten työlainsäädäntöä koskevien muutosten ja etätyön näkökulmasta. Asiantuntijamme antavat perusteellisen ohjauksen lain soveltamiseen sekä vastauksia ja vinkkejä juuri omaa työtä koskeviin kysymyksiin. Tervetuloa koulutukseen! Paltalexin toukokuun koulutuksissa perehdytään työoikeuden ajankohtaisiin lakimuutoksiin ja tarkastellaan mm. työaikalain ja etätyön käytännön soveltamista. Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä […]

Paltalexin huhtikuun koulutukset pureutuvat työoikeuden ajankohtaisiin aiheisiin!

Henkilöstövuokraus - Paltalex

Oletko pohtinut, mitä tuo paljon puhuttu paikallinen sopiminen konkreettisesti tarkoittaa tai mitä kaikkia muutoksia uuden yhteistoimintalain mukana tulikaan? Tule Paltalexin koulutuksiin päivittämään osaamistasi ammattitaitoisten kouluttajien johdolla! Paltalexin huhtikuun koulutuksissa perehdytään tarkemmin muun muassa paikalliseen sopimiseen, rekrytointiin ja esihenkilötyöhön, uuteen yhteistoimintalakiin ja työntekijän sairastumiseen. Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille. Alta löydät […]

Päivitä työoikeuden osaamistasi Paltalexin maaliskuun koulutuksissa!

Työsuhteen päättäminen - Paltalex

Paltalexin maaliskuun koulutuskalenteri tarjoaa koulutuksia työelämän tietosuojasta, vuosiloman keskeisistä aiheista sekä vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen uuteen yhteistoimintalakiin liittyvästä vuoropuhelusta. Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille. Alta löydät listauksen maaliskuun koulutuksista. Ne järjestetään koronatilanteen vuoksi webinaareina. Kevään koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista. Työelämän tietosuojan perusteet Aika: Keskiviikko 9.3. klo 9-12Paikka: Webinaari Tietosuoja-asiat […]

Paltalexin helmikuun koulutustarjonta

Rekrytointi - Paltalex

Paltalexin helmikuun koulutuskalenterissa on tarjolla koulutuksia erilaisista työsuhteen päättymisperusteista sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimuksista, joita koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2022 alussa. Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille. Alta löydät listauksen helmikuun koulutuksista. Ne järjestetään koronatilanteen vuoksi webinaareina. Kevään koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista. Työsuhteen päättyminen henkilöön liittyvillä perusteilla ja siihen […]

Työ & elämä: Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2022

Työsuhteen päättäminen - Paltalex

Juttu julkaistu alun perin Paltan sivuilla 12.1.2022 osana Paltan Työ&Elämä -juttusarjaa. Kilpailukieltosopimuksilla tarkoitetaan sellaisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä työnantajan kilpailijoiden palvelukseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Näitä sopimuksia koskeva sääntely muuttui 1.1.2022 alkaen siten, että työnantajille syntyy korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen tekemisestä riippumatta siitä, kuinka pitkästä kilpailunrajoituksesta on kyse. Aiemman lainsäädännön mukaan työnantajan tuli maksaa […]

Uusi yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022 – Paltalex kouluttaa ja konsultoi

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022. Olennainen muutos laissa on työnantajan velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Laissa on säädetty vuosittain käytävien vuoropuheluiden määrä sekä vuoropuheluiden aiheet. Osana vuoropuheluvelvoitetta työnantajan tulee laatia erillinen työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka korvaa aikaisemman lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Lisäksi uudessa laissa on koottu aikaisemman yhteistoimintalain 6 ja 8 luvun mukaiset neuvotteluvelvoitteet yhteen lukuun. […]

Paikallisella sopimisella räätälöityjä ratkaisuja yrityksiin

Monen korvaan käsite paikallinen sopiminen on alkanut kuulostaa jo kuluneelta työmarkkinatermiltä, vaikka sille olisi laajaa tarvetta voimakkaasti muuttuvassa työelämässä. Koska paikallisella sopimisella tarkoitetaan eri yhteyksissä monia erilaisia asioita, käsitteen laajuus saattaa hämärtää ja vähentääkin oivallisen instrumentin käyttöalaa. Yrityksissä paikallisella sopimisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, että työnantaja pystyy työpaikalla yhdessä henkilöstön kanssa ketterästi reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutostilanteisiin. […]

Paltalexin monipuolinen syksyn koulutustarjonta

Paltalexin syksyn koulutuskalenterissa on tarjolla koulutuksia paikallisesta sopimisesta henkilöstövuokrauksen juridiikkaan. Koulutuksemme ovat erityisesti suunnattu esimiehille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille. Alta löydät listauksen tulevista koulutuksista. Elokuun ja syyskuun koulutuksiin voit jo ilmoittautua. Nämä järjestetään koronatilanteen vuoksi webinaareina. Koronavirus ja työelämän tietosuoja ma 31.8. klo 13-14 Mitä työnantajan tulee ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyssä? Kouluttajina […]

Ilmoittaudu mukaan kevään koulutuksiin

Tule oppimaan muun muassa poissaoloista työelämässä sekä esimiesjuridiikasta kokeneiden asiantuntijoidemme johdolla. Alla olevissa koulutuksissa on tällä hetkellä ilmoittautuminen auki tai pian aukeamassa. Poissaolot työelämässä ti 19.5. klo 9-12 Poissaoloja koskeva koulutus, jossa käsitellään erilaisia poissaolotilanteita kuten esimerkiksi sairauspoissaoloja, perhevapaita, maanpuolustusvelvollisuutta, vuorottelu- ja opintovapaita sekä näihin liittyviä erityiskysymyksiä mm. palkanmaksuvelvoitetta, oikeutta poissaoloon, suhdetta lomautuksiin, ilmoittamismenettelyjä, väärinkäytöstilanteita ja mahdollista […]

Vuosiloman antaminen ja poissaolot -webinaari

Paltalex oy järjestää webinaarikoulutuksen koskien vuosiloman antamista sekä poissaoloja. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vuosiloman antamiseen liittyvät seikat sekä miten toimitaan omavastuupäivien suhteen, kun työntekijä sairastuu ennen lomaa tai sen aikana.  Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:  Vuosiloman sijoittaminen lomakauden ulkopuolelle: mitä rajoja lainsäädäntö asettaa sopimiselle?  Voidaanko loma määrätä, jos työntekijä on lomautettuna? Miten koronasta johtuvasta lomautukset muutoin vaikuttavat loman antamiseen? Kun […]